Jennestad handelsted- Gårdsdrift, gruvedrift og handel

Dette er historien om Jennestad Handelssted. Her blomstret handelen på starten av 1900-tallet. Lær mer om oppblomstringen og nedgangen.

Gårdsdrift

Helt tilbake til 1700-tallet var det drift på gården på Jennestad. Gården var i mange generasjoner en av de største i hele Vesterålen. Gården produserte det meste man trengte for å være sjølforskynt på matsiden. Hester, høns, griser, sauer, ender og geiter fantes på gården. Det ble dyrket nepe, potet og bygg. Gården på Jennestad ble sett på som et mønsterbruk med moderne redskaper og mekaniske nyvinninger. Gårdsdriften ble opprettholdt frem til 1970-tallet, og driftsbyggningen ble revet i 1989.

Gruvedrift

Fra 1800-tallet utnyttet man grafitten som fantes langs strandkanten. Arbeiderne brukte spade og spett for å hakke løs grafitten. Den første grafittmalmen ble sendt med jekter til Bergen der det ble brukt i maling og farger. Senere ble grafitten også brukt i blyanter og batteri. I 1898 ble forekomstene for første gang skikkelig lokalisert og sikret. I 1902 ble driftsrettighetene kjøpt av The Anglo Norwegian Mining Co. I 1914 oppsto det økonomiske problemer og gruvedriften ble solgt til Ødbert Johansen som hadde kjøpt opp Jennestad Handelssted. Under Johansens ledelse ble bare to skip med grafitt sent ut på kommersielle reiser. Det siste var en dansk skonnert som satte kursen mot København i 1918. Skipet gikk trolig på en mine og sank.

Etter flere år med prøving etter 2. verdenskrig var nederlaget et faktum. Ingen flere utvinninger og ingen flere seilaser. I 1978 ble gruvedriften lagt ned for godt.

jennestad handelssted

Handel

Familien Johansen reise fra Helgelandskysten og opp til Vesterålen på slutten av 1800-tallet. I 1896 kjøpte Ødbert Johansen handelsrettighetene på Jennestad. Jennestad handelssted blomstret under Ødbert Johansen. Han ble sett på som en god handelsmann og en stolt nessekonge. I hans butikk fantes 14000 ulike varer, og med en givende gårdsdrift og store båtkaier ved siden av, hadde familien Johansen noen gyldene tiår i Vesterålen.

Frem til 1922 var Jennestad en god rival til Sortland om å bli Vesterålens handelssentrum, men da Risøyrenna åpnet i 1922 mistet Jennestad den store båttrafikken som var så viktig. Jennestads rolle i Vesterålen ble forminsket enda mer utover 1930-og 40-tallet. Da ble infrastrukturen og fergeleiene bygd ut. Båttrafikken forsvant gradvis fra Jennestad og seilte i stedet til Sortland. Butikken holdte ut frem til 1982. Da stengte Ødberts sønn Jennestad Handelssted for siste gang.

Besøk Jennestad Handelssted

Jennestad Handelssted

Tiden har stått stille etter nedleggingen av butikken i brygga i 1982. Stig på og opplev en svunnen tid i landhandelen.