Landslovjubileet

I år feirer vi 750-årsjubileet for Magnus Lagabøtes landslov. Sammen med professor og historiker fra Nord Universitet og UiT Norges arktiske universitet jobber vi med å utvikle lagabøteutstillinger hos flere av våre museer.

I 1274 samla kong Magnus VI Håkonsson hele det norske kongeriket under én lov. Utarbeidelse av landslova regnes som et banebrytende politisk og juridisk arbeid. Etter at Magnus døde fikk han tilnavnet Lagabøte – lovforbedreren.

Nasjonalbiblioteket er nasjonal koordinator for Landslovjubileet, og har satt sammen et innholdsrikt program for 2024.

logo lagabøtejubileet
Landslovjubileet logo fra Nasjonalbiblioteket.

LOKAL TILKNYTNING I NORD

I 1291 sender erkebiskopen i Nidaros ut et brev der han omtaler forbrytelsene Bjarne Erlingsson har gjort mot kirka, og blant annet tilbakekalling av myntrett, uenighet om tiende, og ikke minst erklæringa om at Vágaboka var ugyldig. Brevet er et innholdsrikt utgangspunkt for å lage ei nordlig markering av Landslova i jubileumsåret 2024.

Brevet forteller om flere konkrete detaljer, både følgene av landslovinnføringa også i nord, og den reaksjonen og konfliktene som kom mellom ulike grupper etter at Magnus Lagabøte døde i 1280. I regjeringstida hans hadde også kirke vunnet fram med flere radikale krav, som ulike stormannsinteresser ville vise tilbake.

Vágaboka var ei lovbok som var i bruk i nord, men det er uvisst om lovbok gjaldt for Vågan eller også omfattet Hålogaland. På Brudaberget i 1282 ble Vágaboka erklært ugyldig, og erstattet med Magnus Lagabøtes landslov.

Gammelt brev
Brevet fra erkebiskop Gjørund

FIRE UTSTILLINGER

Museum Nord jobber vi nå sammen i ei utstillingsgruppe som utvikler 4 utstillinger til våre museer med Lagabøtejubileet og Landsloven som overordnet tema.

Med oss på laget har vi Sigrun Høgetveit Berg, professor i eldre historie ved UiT Norges arktiske universitet, og Miriam Jensen Tveit, førsteamanuensis ved Nord universitet. Vi utforsker flere måter å fortelle om landsloven og knytte den til en lokal kontekst. For eksempel hvordan var lukta av 1200-tallet? Og hva spiste folk?

Besøk utstillingene hos:

Narvik Museum

Den spektakulære Ofotbanen og malmtog, Narviks utvikling og industri, i tillegg til vandre- og kunstutstillinger.

Bø Museum

Velkommen til Bø Museum ved Vinjesjøen. Se utstillinger og gjenstander som forteller om Bø i gamle dager. Forfatteren Regine Normann kaster lys over det hele.

Les mer fra middelalderen

Magnus Lagabøte

Kong Magnus 6. Håkonsson, senere Lagabøte, var konge i Norge i middelalderen, og var kongen bak Landsloven fra 1274.

Landsloven av 1274

Landsloven er en lovbok som gjaldt for hele landet, slik som Norges lover gjør i dag. Den hvilte på en lang og solid rettstradisjon, hvor tinget sto sentralt.

Vágabok

I år 1282 høres et ramaskrik i Vágar. Baron Bjarne Erlingsson av Giske har nettopp stått på tinget på Brurberget og sagt at Vágaboka må tas ut av bruk. Nå er det Landsloven som gjelder.

Bryllupet i Lofoten i Middelalder

Bryllupet i Lofoten i middelalder – Les om medgiften Ingebjørg fikk med seg inn i ekteskapet med Torleiv i 1335