Lofotfisket, uvær og telegrafen

Uvær. Storm. Nedbør. Vi kan oppleve sterke stormer i Nord-Norge. I dag er vi bedre forberedt til å møte dårlig vær, og værvarslingstjenesten sørger for at vi er oppdatert, og vi kan sjekke været
hele tiden på yr.no. Men før kunne vintertiden i nord være ganske uforutsigbar.

Lofotfisket, som er vinterfiske, har alltid vært væravhengig. Lokale og tilreisende fiskere satt ofte fast på land i mange dager mens uværet herjet til sjøs. Uten værvarsel var det nærmest umulig
å forberede seg på det som kunne komme.

Det er spesielt viktig å vite om forventet vær hvis du er fisker og du skal på havet. Fiskere i fortiden brukte kongetorsken, værtegn, eller selve Draugens varsel for å finne ut om kommende
vær. Fiskere hengte kongetorsken fra taket i rorbua, og kongetorskens posisjon
kunne vise hvilket vær som var i vente. Du kunne høre Draugens skrik før uværet
kom. Men ingen av disse værtegnene kunne si nøyaktig hva som kom.

Kongetorsken. Foto: Kjell Ove Storvik
Kongetorsken. Foto: Kjell Ove Storvik

Det var alltid vært fare for uventet storm. Fiskerne var ekstra sårbare før motorbåtene tok over for robåtene. Storstormene har tatt mange fiskere, som etterlot seg enker og foreldreløse
barn. Tilreisende fiskere brukte å pakke testamentene sine i lofotkista.

Når båtene kunne kommuniserer med landet og hverandre, forandret hele situasjonen seg. Trådløs kommunikasjon, og bruk av radio på båten ble vanlig. Gjennom kystradios tjenesten hørte fiskere siste værmelding og kunne sende nødsignaler. 

Telegrafstasjonen på Sørvågen hadde en viktig rolle i denne utviklingen. De første trådløse telegrafsignalene i Norge ble sendt fra Sørvågen til Røst i 1903. Den faste forbindelsen åpnet 1. mai
1906 mellom de to fiskeværene, som var den første sivile trådløse telegrafforbindelsen i Nord-Europa, og nummer to i verden. Første kontakt mellom skip og land i Norge er også knyttet til Sørvågen.

Sørvågen Telegrafstasjon. Norsk Fiskeværsmuseum Fotosamling

Sørvågen Telegrafstasjon 1918. Norsk Fiskeværsmuseum Fotosamling

Røst postkort

Postkort fra Røst. Nasjonalbiblioteket

Vilhelm II, keiseren av Tyskland besøkte Norge nesten hvert år. Ved Lofotkysten, prøvde Sørvågen å kommunisere med skipet i 1906 og 1907, og endelig 01. juli 1908 kunne de høre hverandre! Skipet
mottok signalet fra Sørvågen, og Sørvågen mottok signalet fra skipet.

Besøk Sørvågen Radio i sommer å høre mer om kommunikasjon, skrei og Lofoten.