Lofotraidet

Det første raid av noe omfang i andre verdenskrig var Lofotraidet 4. mars 1941. Det skjer i krigens mørkeste time da Churchill sårt trengte en seier og et lyspunkt. Selv kalte den engelske statsministeren de første månedene i 1941 for «The darkest hour». Det deltok ca. 500 engelske soldater pluss 52 nordmenn. 

Kaptein Martin Linge

Magnar Pettersen stormer tidlig ut om morgenen med fotoapparatet for å ta bilder når han forstår hva som foregår. Utenfor Lofoten Krigsminnemuseum, som da var posthus med telegraf og mange telegrafdamer i 2. etasje, møter han en høy engelsk offiser på fortauet. Magnar, som hadde tatt Lingaphones språkkurs med grammofonplater i engelsk ville forsøke sine ferdigheter, og sa til den engelske offiseren som bare sto og skulte på ham:

– It is allowed to take pictures? 

Da kom det tilbake på syngende sunnmørsk: – Få vekk det kameraet, ellers så går det på havet.  

Det var kaptein Martin Linge som sto der. Linge får høre om at det er en tysk radiostasjon, en Luftwaffe-avdeling, på Arbeideren i Kabelvåg, og organiserer et eget opplegg. Med en lastebil foran med et maskingevær på taket og to busser som fulgte etter med soldater, drar Linge av sted. De parkerer ute ved kirken og tar seg inn til Kabelvåg til fots. Arbeideren blir stormet og 15 tyske sambandsfolk blir tatt til fange.

På bildet ser vi bussene til Stemland som ble brukt. Det store bygget med nakne flaggstenger er det nye og flotte rådhuset i Svolvær.
Røyken kommer fra den store oljetanken til Nemak, som er sprengt.

Raidet førte til at en lang rekke skip ble senket, blant annet hurtigruten Mira, som ble senket ved en feiltagelse og sju sivile omkom. Trandamperier ble sprengt i luften og over 200 tyskere tatt til fange.

Over 300 av befolkningen rømte spontant med de engelske styrkene, som besto av fem jagere og to store kanalferger som var ombygget til transportskip. Da Hitler fikk høre om den vennlige mottagelsen engelskmennene hadde fått, at vi hadde ropt hurra for dem, så ble han «stram» og mente at det ikke burde få gå upåaktet hen. General Keitel, sjef for generalstaben, mente at hele Svolvær burde utslettes.

Brennende hus

Reichkommissar Terboven ankom 5. april med sjøfly sammen med SS general Redies. Aggressive tyske soldater brenner åtte hus i Svolvær, ett hus i Kabelvåg og Henningsvær pluss tre i Stamsund, før direktøren for Råfisklaget, Overå, klarer å få stoppet husbrenningen da han truer med at fiskerne kommer til å forlate lofotfisket. 

Men over 100 personer blir arrestert, og Lofoten får de første 64 fangene på Grini. Gestapo får hovedkvarter for Lofoten og Vesterålen i Svolvær. Tyskerne bruker resten av krigen til å bygge bunkers, noe som førte til at Svolvær skal være den plass i Norge som har flest bunkre, tuneller og stillinger innen to kvadratkilometer. 

Fotografi satt i farger av William Hakvaag fra Lofoten Krigsminnemuseum.

Besøk Lofoten Krigsminnemuseum

Lofoten Krigsminnemuseum

Norges største utstilling av sjeldne uniformer og gjenstander fra andre verdenskrig. Unikt historisk bilde av disse dramatiske årene.