Lokomotivet «Ofoten»

Lokomotivet “Ofoten” var det første på Ofotbanen og hadde nr. 7. Ofoten tilhørte The Swedish and Norwegian Railway Company Ltd, stiftet i 1885.

Fyrbøter Lidner og lokfører R. Futter (med smørekanne) på «Ofoten».
Fra venstre oppsynsmann N. Andersen, Lokfører R. Futter, Smed Rasmussen, Oppsynsmann N. Andersen, Lokfyrbøter Lindner. Foto: William Spear, 1888.

Loket ble produsert i England og ankom Victoriahavn 15. Juni 1888, og ble prøvekjørt 27. Juni. Loket har sannsynligvis vært i drift fra juli 1888 til avviklingen av den engelske anleggsperioden i mars 1889.