Morseapparat

Dette morseapparatet er fra gjenstandssamlingen til Sørvågen Radio – et telemuseum.

Gjenstanden er fra 1897, produsert av Siemens & Halske.
Hovedmateriell er tre og messing.

Kommunikasjonsutvikling

Med morseapparaten kan vi sette søkelyset på tidsperioden når kommunikasjonsutviklingen i Norge var nært knyttet til Lofotfisket og fiskeværene i Lofoten, blant annet Sørvågen. Raskere sending av informasjon hjalp med logistikk og varsel. I tillegg til bedre ressursfordeling og økt utbytte under Lofotfisket for alle deltakere. Telegrafi og telefoni skapt mange nye arbeidsplasser i fiskeværene, spesiell for kvinner.

I 1859, etter general postdirektør Motzfeldts beretning, sies det at bedre kommunikasjon ved å legge telegrafledningen ut til fiskeværene vil øke Lofotfisket med 25%. Stortinget og væreiere støttet ideen, og i 1861 var Lofotlinjen ferdig. Fiskeritelegrafen knyttet sammen Skrova, Brettesnes, Svolvær, Ørsvåg (flyttet til Kabelvåg i 1862), Henningsvær, Steine, Ballstad, Reine og Sørvågen med 170 km land- og sjøkabel. Fra 1868 var Lofotlinjen koblet til hovednettet i Norge.

I de første årene telegrafstasjonene var åpent kun under Lofotfisket fra januar til april.

Etter 1873 ble Sørvågen Telegrafstasjon holdt åpent hele året. Det var begynnelsen på en lang historie med milepæler som er tilknyttet til Sørvågen:

plakat

Morseapparat er en del av ukas objekt 2024 – et samarbeidsprojekt mellom Museum Nord, Árran lulesamiske senter, Helgeland Museum, Nordlandsmuseet og Narvik Krigsmuseum. Les mer om ukas objekt her.