Museumshagen

Museumshagen til Melbo Hovedgård ble tegnet i engelsk landskapsstil i 1890, og i dag finnes det er sortiment av gamle stauder som er samlet inn fra Vesterålen og Lofoten.

Gangstier slynger seg fra hagen og videre inn i den idylliske parken.
Sett i nordnorsk målestokk er dette en stor hage med store edellauvtrær plantet for ca. 130 år siden.
Det opprinnelige staudematerialet er borte.
Et samarbeid med blant annet Norsk genressurssenter har gjort at museumshagen har blitt et klonarkiv for tidligere innsamlet plantemateriale.

Plantesamlingen er en viktig del av kulturhistorien til området vi bor i, og når det i tillegg er godt skiltet så er det mange som har glede av å gå i våre samlinger.

Melbo Hovedgård ligger like ved både grunnskole, videregående skole og barnehage og blir mye brukt til både lek og undervisning.

Besøk Melbo Hovedgård

Melbo Hovedgård

Melbo gikk fra storgård til småby på noen få tiår. Chr. Frederiksen hadde en ledende rolle i en rekke foretak. Meget flott hovedgård samt romantisk hage/park-anlegg i historien rundt et industrieventyr rundt 1890–1920-tallet.