Naust på Lofotr Vikingmuseum

Formidlingstekst om naust på Lofotr Vikingmuseum. Lydfil kommer snart.

Naust har eksistert siden yngre jernalder og var bygd langs strandlinjen. De var åpne rektangulære bygninger med vegger bygget av stein og/eller torv, og hadde torvdekkede tak. Små fiskebåter eid av enkeltpersoner og større skip kontrollert av høvdinger brukt til handel og krigføring kunne vært oppbevart i dem.
Naust er og var en viktig del av det maritime kulturlandskapet i Lofoten. Vestvågøy har høyeste konsentrasjon av rester etter naust fra jernalderen i Nord-Norge; minst 62 av de 82 registrerte kan dateres til denne perioden. Det største naustet har blitt funnet på Holsøya, og var hele 39 meter.
Naust ble brukt til oppbevaring av båt, men kunne også brukes til sesongbolig. Matlaging, metallarbeid og andre hverdagslige gjøremål ville ha skjedd mens båten ikke var i opplag. Naust kan ha huset fiskere i vintertorskesesongen, på samme måte som bruken av rorbuer i Lofoten i senere århundrer frem mot vår tid.