Norddalsbrua

Norddalsbrua var bygd for å kunne sprenges. Men ting gikk ikke helt etter planen da det gjaldt som mest.

Da Ofotbanen skulle bygges, forlangte norske militære ei særskilt bru på banen – ei bru som kunne ødelegges for å stoppe fiendtlig togtransport. Sverige var nok en tenkbar fiende, men det var Russland nordmennene fryktet. Finland var blitt innlemmet i Russland i 1809, og den nye jernbanen Luleå–Narvik ville på deler av strekningen passere russisk område med få kilometers avstand. 

Øverst i Norddalen ble ei 180 meter lang pendelpilarbru, prefabrikkert i Tyskland, plassert for å tilfredsstille Forsvarets krav. Pilardelene ble sendt til Rombaksbotn, og derfra fraktet til byggeplassen med hest. Da pilarene var reist, ble resten av brudelene hentet med tog fra Narvik. 15. november 1902 rullet første tog over brua.
Norddalsbrua ferdig bygd. Stillasene står fortsatt.
I bruas fundamenter i østre ende var det sprengkamre, og jernbanens ansatte som bodde i banevokterboligene ved Norddals-enden, var vaktmannskap.
14. april 1940 ble brua forsøkt sprengt av de norske styrkene, men tyskerne kunne etter kort tid ta den i bruk etter en provisorisk reparasjon.
Brua ble tatt ut av drift 1. oktober 1988 etter at ei ny banestrekning var bygd forbi. I dag er Norddalsbrua et teknisk kulturminne eid av Bane NOR.
På Narvik Museum kan de besøkende se en modell av brua hvor togene fortsatt går.

Historien om bygginga av modellen av Norddalsbrua kan du se og høre her:

Alle de historiske bildene er fra Narvik kommunale fotosamling som forvaltes av Narvik Museum.

Les videre om Ofotbanen

Ofotbanen

Den 43 kilometer lange jernbanestrekningen fra Narvik til Riksgrensen er en sammenhengende rekke av kulturhistoriske godbiter ispedd vakker natur og svimlende utsikter.