Nordnorsk kystkultur

Folk i Vesterålen har vært fiskerbønder i uminnelige tider. Det vil si at man har levd av havet og dyrka jorda. Kjerringa har vært bonde og gubben har vært fisker.

Dette er en åttringen Njål, bygd i 1874. Med en slik kunne man dra på Lofotfiske.
Njål har plass til et mannskap på fem med høvedsmannen.
Midt i bildet ser du Gaukværøya.
Gaukværøya var et av regionens største fiskevær, som ble fraflyttet på 1950-tallet.
Også Hovden er et svært gammelt fiskevær.
Frugga, bak i bildet, ble brukt som slåttemark og hadde et yrende fugleliv.
Liksteinen, i forgrunnen, kan ha fått navnet sitt etter formen som kan minne ei lik-kiste.
På Bø Museum kan du se gamle gjenstander som ikke er i bruk lengre, som dette store auskaret.
La deg inspirere av fortiden når vi igjen må stramme inn livreima og finne miljøvennlige løsninger.

BEsøk bø museum

Bø Museum

Velkommen til Bø Museum ved Vinjesjøen. Se utstillinger og gjenstander som forteller om Bø i gamle dager. Forfatteren Regine Normann kaster lys over det hele.