Nordnorsk kystkultur

Folk i Vesterålen har vært fiskerbønder i uminnelige tider. Det vil si at man har levd av havet og dyrka jorda. Kjerringa har vært bonde og gubben har vært fisker.

Dette er en åttringen Njål, bygd i 1874. Med en slik kunne man dra på Lofotfiske.
Njål har plass til et mannskap på fem med høvedsmannen.
Midt i bildet ser du Gaukværøya.
Gaukværøya var et av regionens største fiskevær, som ble fraflyttet på 1950-tallet.
Også Hovden er et svært gammelt fiskevær.
Frugga, bak i bildet, ble brukt som slåttemark og hadde et yrende fugleliv.
Liksteinen, i forgrunnen, kan ha fått navnet sitt etter formen som kan minne ei lik-kiste.
På Bø Museum kan du se gamle gjenstander som ikke er i bruk lengre, som dette store auskaret.
La deg inspirere av fortiden når vi igjen må stramme inn livreima og finne miljøvennlige løsninger.

BEsøk bø museum

Bø Museum

Gjenstander og utstillinger; kystkultur og forfatteren Regine Normann, rorbu og naust. Rebus og eventyrskog for barn. Skulpturlandskap Nordland; Mannen fra havet og friluftsgalleri. Museumsbutikk.