Ofotbanen

Den 43 km lange Ofotbanen går fra Narvik og til riksgrensen mot Sverige. Jernbanelinja frakter jernmalm, folk og gods til og fra Nord-Norge.

Bygginga

Byggingen av Ofotbanen deles inn i to perioder: det engelske anlegget og det norske anlegget. I 1883 startet et engelsk selskap byggingen av en jernbane fra Luleå i Sverige til Narvik. Banen skulle gå gjennom de rike malmressursene i Gãllivare og Kiruna for å frakte jernmalmen til den isfrie havna i Narvik.

Arbeidet ble ledet av Ole W. Lund.

Anleggslederen for bygginga av Ofotbanen under det engelske anlegget, Ole W. Lund, sitter i traseén.

Men det engelske selskapet gikk konkurs i 1889.

Først i 1898 gjenopptok den norske og den svenske stat anleggsarbeidene, og høsten 1902 stod jernbanen ferdig.

Under det norske anlegget ble det etablert et servicested for arbeidet i Rombaksbotn, og i fire år var det som en liten by å regne.

Det er en imponerende bragd å bygge en ny og fungerende jernbanestrekning, spesielt med datidas ressurser og teknologi. En av de mest bemerkelsesverdige konstruksjonene langs strekningen er Norddalsbrua – ei 180 m pendelpilarbru som var bygd for å kunne sprenges.

DamplokomOtiver byttes ut

Det første lokomotivet som gikk på Ofotbanen het «Ofoten», og var i drift under den engelske anleggsperioden. Fram til Ofotbanen ble elektrifisert i 1923, rullet damplokomotivene langs skinnene.

Malmtrafikken utviklet seg raskt på Ofotbanen. NSB damplokomotiv type 19a kjører over Norddalsbrua.
Damplokomotivene type 19a og 28a (sees på bildet) hadde ikke lenger tilstrekkelig trekkraft.
Løsningen ble et nytt lokomotiv, NSB damplokomotiv type 29a. Her utenfor Lokstall 1 i Narvik.
Damplokomotivene ble sendt sørover da elektriske lokomotiv overtok i 1923.

Gods og folk

Det er ikke kun malmtogene som trafikkerer Ofotbanen. Jernbanestrekningen frakter gods til og fra landsdelen, i tillegg til persontrafikk. Før veien over Riksgrensen ble bygd fraktet skitoget ivrige skiløpere til fjells i fullastede tog.

Stasjonene langs jernbanestrekningen har endret seg opp gjennom årene. I dag er det fem stasjoner som er i bruk for persontrafikk. Da skitoget gikk med fulle tog opp til fjells var det også flere holdeplasser som skituristene kunne benytte seg av.

Persontog på spor 1 på Narvik stasjon, trukket av et damplokomotiv av type 18a. I spor 3 står et togsett med både person- og godsvogner.
Et elektrisk malmlokomotiv av typen NSB El. 3 benyttes som lokomotiv i persontog.
Soldater og persontog på Narvik stasjon 10. mai 1945 i forbindelse med overlevering av Narvik til Oberst O. Munthe Kaas fra de tyske okkupasjonsstyrkene.
Persontog fra SJ på fjellet øverst i Norddalen i 1999.
Persontog på Katterat stasjon i 2008.

Bli med podkasten Ekspedert på Ofotbanen

Den 43 kilometer lange jernbanestrekningen fra Narvik til Bjørnfjell er en sammenhengende rekke av kulturhistoriske godbiter ispedd vakker natur og svimlende utsikter.

Vi inviterte med Leif Simonsen og Lars Slettjord på togtur med Arctic Train, og sammen med dem har vi gjort et godt forsøk på å få med det meste av høydepunktene langs Ofotbanen – fra spøkelset i vanntårnet på Rombak til fotballkampen i Grusgropa. Velkommen ombord og god tur! Programledere: Ida Fossli og Trond Blomlie

Alle historiske fotografier inngår i Narvik kommunale fotosamling. Flere av bildene finnes også hos digitaltmuseum.no