Sinklia i Ballangen

Mange har sikkert gått tur forbi Sinklia i Ballangen en fin vinter eller sommerdag. Her får du vite mer om historien til forekomsten.

Malmen i Sinklia i Ballangen skal ha vært kjent i 1887 og ble mutet første gang i 1900, og drevet som undersøkelsesdrift i 1901 og 1907.

Gruven er en 25 m dyp synk som følger kislaget skrått ned i fjellet. Ved inngangen kan det sees et to–tre meter tykt bergartslag med impregnering av svovelkis og noe sinkblende.

Synkinngangen er i dag fylt igjen. Lenger ned i terrenget finnes en 40–50 meter lang stoll som er drevet inn til gjennomslag med synken. Forekomsten i Sinklia er linseformet med 80 meter lengde, to–tre meter tykkelse og opptil 15 meter bredde. Malmen inneholder 4–5 % sink og 25 % svovel (Fra Skatter i fjell).

Gruvekart over Sinklia i Ballangen
Skjematisk tegning av gruveanegget i Sinklia i Ballangen. Tegning: J.C. Torgersen. NGU rapport 142, 1935.
Sinklien gruve sett mot nordaust 9. juli 1915. Foto: NGU-Steinar Foslie, 1915.
Inngang til stollen, august 2019.
Infotavla ved stollen, august 2019.
Naturen tar tilbake, august 2019.
Besøk Ballangen Museum

Ballangen Museum

Lær om den mangfoldige geologi og gruvehistorien til området, og samfunnet rundt bergverksindustrien.