Sinklia i Ballangen

Mange har sikkert gått tur forbi Sinklia i Ballangen en fin vinter eller sommerdag. Her får du vite mer om historien til forekomsten.

Malmen i Sinklia i Ballangen skal ha vært kjent i 1887 og ble mutet første gang i 1900, og drevet som undersøkelsesdrift i 1901 og 1907.

Gruven er en 25 m dyp synk som følger kislaget skrått ned i fjellet. Ved inngangen kan det sees et to–tre meter tykt bergartslag med impregnering av svovelkis og noe sinkblende.

Synkinngangen er i dag fylt igjen. Lenger ned i terrenget finnes en 40–50 meter lang stoll som er drevet inn til gjennomslag med synken. Forekomsten i Sinklia er linseformet med 80 meter lengde, to–tre meter tykkelse og opptil 15 meter bredde. Malmen inneholder 4–5 % sink og 25 % svovel (Fra Skatter i fjell).

Gruvekart over Sinklia i Ballangen
Skjematisk tegning av gruveanegget i Sinklia i Ballangen. Tegning: J.C. Torgersen. NGU rapport 142, 1935.
Sinklien gruve sett mot nordaust 9. juli 1915. Foto: NGU-Steinar Foslie, 1915.
Inngang til stollen, august 2019.
Infotavla ved stollen, august 2019.
Naturen tar tilbake, august 2019.
Besøk Ballangen Museum

Ballangen Museum

Lær om den mangfoldige geologi- og gruvehistorien til området, og samfunnet rundt bergverksindustrien.