SKREI historier: En historie om forbindelser

Besøk nettutstillingen om fortiden, nåtiden og framtiden til den atlantiske torsken på skrei.net (utstillingen er på engelsk):