Ulike tolkningsforslag på Høvdinghusets rekonstruksjon

Under planleggingen av Lofotr Vikingmuseum ble det utforsket to alternativer for hvordan å rekonstruere Høvdinghuset. Det ene alternativet var å rekonstruere huset med et lavt og tungt torvtak, det andre alternativet var å rekonstruere huset med et bratt og høyreist tak tekt med trespon. Disse to studiemodellene ble laget av Boarch Arkitekter, arkitektkontoret ansvarlig for å planlegge rekonstruksjonen, for å illustrere disse to alternativene.

Utgravingen av den opprinnelige bygningen viste ikke bare lengden og bredden på huset, men også plasseringen av stolpene og avstanden mellom dem, tykkelsen på stolpene, og hvor dypt de var satt i bakken. Dette gjorde det mulig å regne på styrken av konstruksjonen – altså hvor tungt tak konstruksjonen kunne bære. Basert på disse utregningene, kom man til at et torvtak kanskje ville blitt for tungt, og man valgt derfor alternativet med et bratt og høyreist tak tekt med trespon.

Besøk Lofotr Vikingmuseum

Lofotr Vikingmuseum

På Borg i Lofoten kan du oppleve vikingtiden i et levende miljø. Kjenn lukten av tjære og bål. Smak maten, hør historien. Vikingene har ventet på deg i mer enn tusen år.