Vágabok

I år 1282 høres et ramaskrik i Vágar. Baron Bjarne Erlingsson av Giske har nettopp stått på tinget på Brurberget og sagt at Vágabok må tas ut av bruk. Nå er det Landsloven som gjelder.

gammel bok
Magnus Lagabøtes Landslov fra 1274

I middelalderen er Vágar stedet å være, spesielt under Lofotfiske. Da mangedobles folketallet og det er et yrende liv ute i havgapet. Skreien legger grunnlaget for fiskeværbyen Vágar. Hver vinter kommer skreien fra Barentshavet for å gyte langs kysten. Med den kommer fiskere fra hele landet for å dra opp denne verdifulle maten og eksportvaren. Det er bare å hoppe i båten, hive ut garnet og dra fisken opp. Her er det penger å tjene.

Ikke så rart at det blir baluba når det annonseres endringer.

Gammelt brev

Diplom NRA AM fasc. 6 nr. 1. Datering: 1291 mars 9, hentet fra arkiv RA/EA-5965 Riksarkivets diplomsamling, serie F05 – Arnamagnæanske diplomer i RA

Brevet fra Erkebiskop Gjørund fra 1291 forteller om hendelsen på Vágatinget i 1282, hvor Vágabok tas ut av bruk, til fordel for Landsloven. Originalen er i Riksarkivet.

Vi vet ikke hva som står i Vágabok. Kanskje er det ei lokal lovsamling som gir regler for nettopp Lofotfisket? Vi blir ikke klokere av Landsloven for der står det ikke mye om fiskeri. I år 1313 derimot kommer et tillegg (rettarbot) til den nye loven og der står at det skal være rettsfred under fisket. Det vil si at slåssing og krangling må gjøres utenom fiskesesongen. For hvis fiskerne er opptatt med rettsaker når de egentlig skal fiske kommer de jo ikke til å tjene penger. Altså kongen og kirken kommer ikke til å tjene penger.

Tørrfisk henger under taket
Tørrfisk. Foto: Kjell Ove Storvik

Les mer om middelalderen

Landslovjubileet

I år feirer vi 750-årsjubileet for Magnus Lagabøtes landslov. Sammen med professor og historiker fra Nord Universitet og UiT Norges arktiske universitet jobber vi med å utvikle lagabøteutstillinger hos flere av våre museer.

Magnus Lagabøte

Kong Magnus 6. Håkonsson, senere Lagabøte, var konge i Norge i middelalderen, og var kongen bak Landsloven fra 1274.

Bryllupet i Lofoten i Middelalder

Bryllupet i Lofoten i middelalder – Les om medgiften Ingebjørg fikk med seg inn i ekteskapet med Torleiv i 1335