Er vi her enda? Møte med samisk kultur i Vesterålen

Av Sortland Museum

Sortland • Vesterålen

Utstillinga er et kunstprosjekt av Mari Boine, Helle Storvik, Rune Johansen og Åslaug Krokann Berg. Den handler om samisk identitet i Vesterålen, men også om betydninga av å ha tilhørighet og om det ønsket alle har om å bli akseptert som den en er.

I portrettfotografiene Rune Johansen og Mari Boine har tatt, møter vi vesterålinger som står de i vanlige klær midt i sine egne liv. De er seg sjøl – og en del av dem er deres samiske røtter.
De samme personene og mange andre vesterålinger er intervjua i Åslaug Krokann Berg og Helle Storviks 50 minutter lange film ”Er vi her ennå?”, som er en del av utstillinga.

Her blir mange spørsmål løfta fram. Hvordan opplever folk sin samiske identitet i Vesterålen i dag? Hvor kan vi finne den samiske kulturen når vi ikke finner de ytre kjennetegnene? Hvordan kan samer som er vokst opp med en usynlig samisk kultur rundt seg ta del i den samiske kulturen?
Som Helle Storvik spør i et annet av arbeidene sine: og jeg, er ikke jeg en del av det?

Natur og landskap er viktig i denne utstillinga, noe titler som Ulva, Vårgress, Skyer, Fjorden og Speiling vitner om. Opplevelsen av landskapet er kanskje den mest konkrete forbindelsen vi har til livene som har vært levd før oss. Her møtes fortid, nåtid og framtid, slik det også gjør i Åslaug Krokann Bergs videoinstallasjon ”Utenfor tiden”.

For dem som levde før oss, var landskapet likevel mer enn en opplevelse, det var selve levegrunnlaget.

[vc_tweetme type=»horizontal»]