Gården som ble by over natta

Av Vesterålsmuseet

Melbu • Vesterålen

Stedet Melbu ble på mindre enn 30 år forvandlet fra storgård til moderne industristed. Fra 1890 til 1920 økte innbyggertallet fra under 100 til nær 1000 mennesker. Eric Coldevin fra Dønnesgodset på Helgeland kjøpte gården Melbo i 1832, og satte opp det største bolighuset som fantes nord for Trondheim på den tiden. Det var imidlertid hans dattersønn, Christian Frederiksen, som tok over gården i 1893, som skulle bli den som «»skapte»» tettstedet Melbu. Gårdsdriften var meget stor etter datidens forhold. Men Christian satset i tillegg på industriproduksjon, basert både på råvarer fra gårdsbruket (meieri, ullvare- og smørfabrikk) og fra fiskeriene (sildemel- og olje), og også på konsumvarer som såpe, kaffeerstatning, mineralvann, blikkvarer, oljeklær m.m. Frederiksen var tidlig ute med å ta i bruk den tids tekniske oppfinnelser som telegraf, telefon og elektrisk kraft. Frederiksen stod i spissen for å bygge ut kommunikasjonene i regionen (Vesterålens Dampskipsselskab, Hurtigruten, Risøyrenna). Melbu hovedgård står som et mektig symbol på de nordnorske nessekongenes rikdom og makt. I tillegg til et komplett gårdstun med engelsk hage og parkanlegg, får du gårdens og Melbus historie fortalt gjennom et billedspill som er basert på familiens mange gamle fotoalbum.