Opplev spennende gruvehistorie ved Ballangen Museum –
Den første gruvedriften i Nord-Norge startet i Ballangen

Av Ballangen Museum

Ballangen • Ofoten

I Ballangen finner vi de første forsøk på gruvedrift i Nord-Norge. Drift på kobber i årene rundt 1673 førte ikke til langvarig gruvevirksomhet – kanskje i høyden 10 år – men i sagn ble gruvedriften gitt et veldig omfang med ufattelig rikdom.

Ennå lever sagnet om Bal den grusomme som tvang befolkningen til å jobbe i gruvene. Bals tyranniske virksomhet resulterte at han til slutt ble tatt av dage ved at han ble slitt mellom fire hester.

Ballangen Museum presenterer den omfattende gruvevirksomheten som har vært i kommunen siden 1600-tallet. Gjennom gjenstander, tekster og foto dokumenteres driften ved gruver og skjerp i kommunen. Den mest omfattende gruvevirksomheten var ved Bjørkaasen Gruber AS, der man startet undersøkelsesdrift i 1911. I anleggsperioden sysselsatte selskapet ca. 450 personer. Det var i hovedsak svovel- og kobberkis som ble tatt ut helt ned til ca. 420 meter under hovedstollen; «Martinstollen». Anlegget var i drift fram til 1964.

På museet viser man også gjenstander fra fiske, jordbruk, husholdning, skole og kulturliv i kommunen.