Driftsansvarlig for museene i Hadsel

Hurtigrutemuseet i nordlys. Båt inni et bygg
Foto: Hurtigrutemuseet

Hurtigrutemuseet på Stokmarknes åpnet i september 2021. Det er investert 200 millioner kroner i et nytt arkitektonisk flott bygg, nye utstillinger og publikumstilbud for å løfte frem denne viktige nasjonale kyst- og samferdselshistoria. Museet er et komplekst anlegg bestående av det landsatte hurtigruteskipet MS Finnmarken fra 1956, en salong fra DS Finmarken fra 1912, samt eldre og ny bygningsmasse med arkitektonisk verdi. Museet vil være under stor utvikling i de kommende årene, og vi har som mål å bli et ledende museum for norsk kystfartshistorie.  

På Melbu ligger museene Neptun Sildoljefabrikk og Melbo Hovedgård. Neptun Sildoljefabrikk ble grunnlagt av «nessekongen» og industripioneren Christian Frederiksen i 1910 og var da regnet som landets mest moderne sildoljefabrikk. Anlegget ble fredet av Riksantikvaren som et teknisk-industrielt kulturminne i 2019. Melbo Hovedgård viser hvor Christian Frederiksen og hans familie bodde. Begge anleggene er også to store museum som trenger tilsyn og reparasjoner, og vi ønsker også å utvikle disse anleggene videre.

Avhengig av sesong, jobber mellom 30-50 personer ved de tre museene. Museene er en del av Stiftelsen Museum Nord, som drifter 21 museer i Ofoten, Lofoten og Vesterålen.  

Driftsansvarlig for museene i Hadsel  

Vi søker en dyktig og engasjert person til en variert jobb som driftsansvarlig for museene i Hadsel i 100 % fast stilling. Du vil ha hovedarbeidssted på Hurtigrutemuseet på Stokmarknes, men få tildelt ansvarsområder på Neptun Sildoljefabrikk og Melbo Hovedgård. Du vil ha det overordnede ansvaret for de øvrige ansatte i driftsavdelingen, som for tida består av to håndverkerstillinger med tilholdssted på Neptun Sildoljefabrikk. Teamet tar også oppgaver for de andre museene i Vesterålen.

Driftsansvarlig vil rapportere til lederen for museene i Hadsel.  

I tilfelle internt opprykk vil vi ha behov for å fylle en håndverkerstilling, da med likelydende kvalifikasjonskrav.

Arbeidsoppgaver 

Ønskede kvalifikasjoner 

Personlige egenskaper 

Vi tilbyr

Vi tilbyr utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et spennende miljø med flere nyansettelser. Den ansatte vil være med på å bygge en ny kultur, med gjesten og formidlinga av den gode historien i sentrum. Det daglige arbeidet vil i hovedsak gjennomføres i ordinær arbeidstid, men det vil være behov for noe fleksibilitet. 

Stillingen som Driftsansvarlig avlønnes pr. tiden i ltr. 50—56 (kr 502.000 – 548.6000 pr. år)  iht. Virkes gjeldende lønnstabell, HUK-området.  

Museum Nord har en av landets beste pensjonsordninger i KLP, hvor arbeidstakers andel er 2 % av bruttolønn, mens arbeidsgivers andel er ca. 14,2 %. 

Søknad og CV sendes til stilling@museumnord.no. Søknaden merkes Driftsansvarlig Hadsel.

Søknadsfrist for stillingen er 22. mai 2024.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Brynjar M. Pettersen, tlf. 909 65 302. 

Dersom du ønsker søknaden unntatt offentlighet, ber vi om en begrunnelse for dette. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste, jf. Offentleglova § 25, andre ledd. Søkeren vil bli varslet i forkant.

Vi ser på mangfold som en styrke for arbeidet vårt og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn.

Husk at vanlig e-post er usikret og ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor til å ikke sende fødselsnummer, taushetsbelagte eller sensitive opplysninger via e-post.