KONSERVATOR/FORMIDLINGSANSVARLIG

En av våre dyktige kolleger har søkt om opptak på PhD-studie ved UiT – Norges arktiske universitet. Med forbehold om at dette går i orden, vil vi fra 1. juli ha ledig vikariat som konservator/formidlingsansvarlig ved Lofotr Vikingmuseum.

Vikariatets varighet er tre år, og vi ønsker snarlig tiltredelse.

Til stillingen ligger et overordnet ansvar for museets samlinger og formidlingsvirksomhet. Det ligger også et ansvar for arkeologiske funn som er utstilt etter en deponeringsavtale med Tromsø Museum.

Arbeidsoppgaver er knyttet til faglig kvalitetssikring av den informasjonen som gis, og det inntrykket publikum sitter igjen med etter besøket. En viktig oppgave er bidrag til videre utvikling av formidlingen ved museet – herunder levende formidling, utstillinger og skilting.

Det er også aktuelt å delta i nettverksarbeid i Museum Nord.

Personen vi søker må like å arbeide i team med andre, og stillingen krever interesse for fagområder som reiseliv/kundeforståelse og formgivning. Konservatoren rapporterer til avdelingsdirektøren i Vest-Lofoten.

Søkeren må ha universitetseksamen av høyere grad i arkeologi/historie eller tilsvarende fagområder. Spesialisering innenfor tidsepoken vikingtid/middelalder vil bli vektlagt. Søker bør ha erfaring med innsamling/bevaring og formidlingsarbeid og må beherske engelsk muntlig og skriftlig. Kjennskap til nordnorsk kulturhistorie er ønskelig.

Vi kan love deg en selvstendig og krevende oppgave i et et aktivt og kunnskapsrikt arbeidsmiljø med stor kompetanse på museumsdrift. Stillingen avlønnes i ltr. 56 – 60 iht. Virkes lønnstabell, for tiden kr 507.600 – 543.500 pr. år. Museum Nord er tilknytta en av landets beste pensjonsordninger i KLP.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

For mer informasjon om stillinga kan du kontakte avdelingsdirektør Marion Fjelde Larsen, telefon 404 37 932.

Søknad med CV og to referanser sendes til stilling@museumnord.no

Søknadsfrist: 26. juni 2022

Vi ser på mangfold som en styrke for arbeidet vårt. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke ført opp på offentlig søkerliste, jf. Offentleglova § 25, andre ledd. Søkeren vil bli varslet i forkant.

Husk at vanlig e-post er usikret og ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor til å ikke sende fødselsnummer, taushetsbelagte eller sensitive opplysninger via e-post.