leder for museene i hadsel

en båt bygd inn i glass
Foto: Eirik Linder Aspelund

Stiftelsen Museum Nord drifter og utvikler 21 museer i nordre Nordland. Vi samler, forvalter og formidler vår rike kulturhistorie, og har store ambisjoner for våre museer. Museum Nord har 57 dyktige og engasjerte ansatte og ca. 230.000 besøkende pr. år.

Museum Nord har ledig fast stilling som leder av museene i Hadsel. Museene i Hadsel består av Hurtigrutemuseet på Stokmarknes samt Melbo Hovedgård og Neptun Sildoljefabrikk på Melbu. Museene i Hadsel har åtte heltidsansatte medarbeidere, samt flere deltidsansatte (faste og sesong) via vårt datterselskap Lofotr Næringsdrift AS. Våre museer i Hadsel er en del av Museum Nords avdeling i Vesterålen som består av totalt syv museer.

Vårt nye Hurtigrutemuseum ble åpnet høsten 2021. Vår ambisjon er at Hurtigrutemuseet skal bli et nasjonalt ledende museum innenfor kystfart- og samferdselshistorie, en historie som også speiler den viktige nordnorske industrihistorien som fant sted på Melbu fra 1890.

Museumslederens ansvar og oppgaver

  • Museumsfaglig ledelse av Museum Nords virksomhet i Hadsel.
  • Kommersiell utvikling av museene som attraktive besøksmål.
  • Personalansvar for de ansatte i Hadsel.
  • Budsjett- og resultatansvar for museene i Hadsel.
  • Utforming og gjennomføring av Museum Nords strategi- og handlingsplaner.
  • Ansvar for god dialog og relasjonsbygging internt og eksternt.

Du rapporterer til avdelingsdirektør Vesterålen.

Kvalifikasjoner

Vi ønsker at du

Vi tilbyr

Kontorsted vil være på Hurtigrutemuseet på Stokmarknes.

Spørsmål om stillingen rettes til avdelingsdirektør Vesterålen Brynjar Pettersen, tlf. 909 65 302 eller direktør Geir Are Johansen, tlf. 908 72 950.

Søknadsfrist

2. oktober 2022.

Søknad med CV sendes til stilling@museumnord.no merket med Søknad leder museene i Hadsel.

Les mer om Museum Nord på www.museumnord.no.

Dersom du ønsker søknaden unntatt offentlighet, ber vi om en begrunnelse for dette.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste, jf. Offentleglova § 25, andre ledd. Søkeren vil bli varslet i forkant.

Husk at vanlig e-post er usikret og ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor til å ikke sende fødselsnummer, taushetsbelagte eller sensitive opplysninger via e-post.