Medarbeider på Galleri Espolin

blomster utenfor galleri espolin
Foto: Kjell Ove Storvik

Er du vår nye kollega?

Vi søker en kunst- og kulturinteressert medarbeider til Galleri Espolin i Vågan i Lofoten. Stillingen er et toårig vikariat med mulighet for forlengelse. Den vi ansetter skal ha hovedansvar for å skape gode publikumsopplevelser, drive museumsbutikken og sammen med dyktige kollegaer styrke Galleri Espolin sine aktiviteter i årene som kommer.

Liker du mennesker, kunst og kultur har du et godt utgangspunkt for jobben. Erfaring fra arbeid med kunst, praktisk eller formidling, kan være en fordel. Bakgrunn fra reiseliv eller butikkdrift kan også være relevant. Arbeidsdagen vil by på varierte oppgaver og mulighet til å lære mye om galleri- og museumsdrift. Galleri Espolin har svært mange besøkende i sommersesongen, og arbeidsoppgavene vil endres noe gjennom året. I forbindelse med arrangementer må det regnes med noe arbeid på kveldstid og i helger.

Galleri Espolin er lokalisert i nærheten av Museum Nords to andre enheter i Storvågan ved Kabelvåg; Lofotakvariet og Lofotmuseet. Vi samarbeider på tvers av enhetene, og alle ansatte blir dine nye kollegaer.

I Storvågan går vi inn i spennende tider. Vi etablerer i løpet av de nærmeste årene SKREI, som vil bli en stor og unik formidlingsarena for natur-, kunst- og kulturhistorie knyttet til det tradisjonelle lofotfisket. Det er i forbindelse med SKREI vi nå har behov for å forsterke staben vår med en engasjert og dyktig medarbeider.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene til den vi ansetter vil også kunne omfatte Museum Nords andre enheter i Vågan.

Kvalifikasjoner

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Spørsmål og mer informasjon om stillingen rettes til kurator Malin Nyheim Overholt, tlf. 901 90 149 eller avdelingsdirektør Svein Ingvoll Pedersen, tlf. 416 24 549.

Søknadsfrist

16. oktober 2022.

Søknad med CV sendes til stilling@museumnord.no merket med Søknad Medarbeider Galleri Espolin

Les mer om Museum Nord på www.museumnord.no.

Om Museum Nord og Galleri Espolin

Stiftelsen Museum Nord drifter og utvikler 21 museer i nordre Nordland. Vi samler, forvalter og formidler vår rike kulturhistorie, og har store ambisjoner for våre museer. Museum Nord har 57 dyktige og engasjerte ansatte og ca. 230.000 besøkende pr. år.

Galleri Espolin forvalter og stiller ut en unik kunstsamling med flere hundre arbeider etter kunstneren Kaare Espolin Johnson (1907–1994). Espolin Johnson har en unik plass i nordnorsk kunsthistorie som en skildrer av hverdagsliv i eldre tider. Hans illustrasjoner til kjente bøker som «Den siste viking» og «Fimbulvinter» gjorde ham kjent for et stort publikum i hele Norge. Galleriet holder til i et særegent bygg som ble tegnet spesielt for formidling av Espolin Johnsons kunst.

Som en del av Museum Nord arbeider Galleri Espolin for å utbre kunnskap og interesse for Espolin Johnsons kunst, gjennom utstillinger, formidling til barn og unge, foredrag, tilrettelegging for forskning og andre tiltak. I tillegg til å forvalte en stor samling med kunstnerens hovedverker, har Galleri Espolin også et stort klipparkiv, et bibliotek og flere eiendeler som tilhørte kunstneren.

I tillegg til de faste samlingsutstillingene, viser Galleri Espolin også kunstutstillinger med andre kunstnere.

Årlig besøker mellom 10 og 15.000 mennesker Galleri Espolin, som ligger i Storvågan med kort avstand til Lofotmuseet og Lofotakvariet.

Dersom du ønsker søknaden unntatt offentlighet, ber vi om en begrunnelse for dette.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste, jf. Offentleglova § 25, andre ledd. Søkeren vil bli varslet i forkant.

Vi ser på mangfold som en styrke for arbeidet vårt og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn.

Husk at vanlig e-post er usikret og ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor til å ikke sende fødselsnummer, taushetsbelagte eller sensitive opplysninger via e-post.