Sesongansatte i Vågan i Lofoten

Museum Nord i Vågan består av Lofotmuseet, Lofotakvariet og Galleri Espolin i Kabelvåg, samt Lofoten Krigsminnemuseum i Svolvær. Nå søker vi hyggelige medarbeidere til alle våre enheter for sommersesongen 2023.

Vi har behov for sesongansatte i perioden 1. mai-31. august. Behovet er størst i juni, juli og august. I tillegg har vi behov for helgevakter, tilkallingsvikarer og guider allerede fra mars/april.

Sesongansatte

Lofotmuseet, Lofotakvariet, Galleri Espolin og Lofoten Krigsminnemuseum har behov for flere ansatte i sommersesongen. Arbeidet består i billettsalg, betjening av butikk og kafé, samt å gi alle våre besøkende god informasjon og god service. Opplæring blir gitt. De vi ansetter må beherske norsk og engelsk.

Arbeidet foregår etter vaktlister og turnus.

Arbeidstid er ca. 15-37,5 timer per uke. Arbeidet foregår både helger og hverdager. Museenes åpningstider er 10-18 i sommersesongen.

Søknadsfrist: 1. mars

Send oss en søknad og cv med oversikt over utdanning og erfaring. Er du spesielt motivert for å jobbe på én bestemt enhet i Museum Nord, så fortell oss det. Oppgi gjerne referanser fra tidligere arbeid.

///

Guider og omvisere

Vi har behov for å utvide vårt nettverk med guider og omvisere som kan ta imot grupper og gi besøkende en engasjerende opplevelse og ny kunnskap om Lofotens historie, kultur og kunst. Fra mars/april får vi daglige besøk av Hurtigruten og Havila Kystruten til Lofotmuseet og Galleri Espolin. I tillegg mottar vi et stort antall grupper gjennom året.

Arbeidet vil i hovedsak være knyttet til Lofotmuseet og Galleri Espolin. En stor del av besøkene foregår på kveldstid og i helger. Dette er en fantastisk jobb for alle som har interesse for historie og liker å snakke med folk. God opplæring blir gitt. De vi ansetter må beherske norsk og engelsk.

Søknadsfrist 1. mars

///

Helgevakter og tilkallingsvikarer

Vi har også behov for helgevakter og tilkallingsvikarer ved Lofotmuseet og Galleri Espolin fra mars/april og utover. Arbeidet består i billettsalg, betjening av butikk og å gi alle våre besøkende god informasjon og god service. Opplæring blir gitt. De vi ansetter må beherske norsk og engelsk.

Søknadsfrist: Vi tar imot søknader fortløpende. Send oss en kort søknad og cv.

///

KOMPETANSE OG PERSONLIGE EGENSKAPER ALLE STILLINGER:

Krav til kompetanse

Ønsket kompetanse

Personlige egenskaper

///

FOR SØKNADER TIL ALLE STILLINGER:

Søknad sendes per epost til: skrei@museumnord.no

Merk søknaden med hvilke kategori(er) stilling du søker («Sesongansatt», «Helgevakter og tilkallingsvikar», «Guider og omvisere»)

Spørsmål om stillingene kan rettes samme sted.

Utlysningen finnes også på NAV arbeidsplassen