Gården Parkvoll

Av Bø Museum

 • Vesterålen

Parkvoll er på bygda kjent som Lensmannsgården. Selv om Knut Hamsun i sin tid var lensmannsbetjent i Bø, var han nok aldri på Parkvoll. Han holdt til på gården Roligheden rett over vågen.

Historien til Parkvoll er likevel spennende nok. Folk har utvilsomt bodd på en så attraktiv plass i uminnelige tider. Hele tunet er en gårdshaug, og kikker du utover mot havet mot nordvest, vil du se Svinøya. Der ligger det mange graver fra 300-600 år etter Kristus. Uten tvil bodde det også folk på Parkvoll på den tiden og sikkert også før det.

Det vi vet sikkert, er at et hus brant her i 1875. Eieren da var John Johnsen, en velhavende fisker. Bygningen ble straks gjenoppbygd. I 1894 kjøpte legen Eliot Rüsing Parkvoll, og siden overtok lofotingen Peder Fredriksen den. Det brant igjen i 1907, men ble atter gjenoppbygd, og det er dette huset vi ser her i dag. Det er siden blitt påbygd et par ganger til det flotte bygget av i dag, inkludert det spennende Solrommet mot sør. Det trengs ikke særlig fantasi for å se for seg lensmann Mortensen underholde gjester i dette spesielle rommet.

På Parkvoll kan du få et lite innblikk i hvordan de mer velhavende levde, men den rike gjenstands-samlingen vil også gi deg inntrykk av dagliglivet til folk flest. Gammelt skomakerutstyr, snekkerverktøy, et kjøkken som nok for mange vil vekke minner, jordbruksutstyr, en rekke gamle båter og fiskeutstyr – ja, helst bør du bare ta deg god tid til å la de mange inntrykkene få festne seg. På Parkvoll har tiden saknet farten i et dynamisk miljø.