Project Taxonomy: SKREI

Posted in:   Nyheter

SKREI-pilot på Lofotr Vikingmuseum

15. mai var filmfolka i Lofoten Film Collective og utstillingskoordinator for SKREI på Lofotr Vikingmuseum for å filme scener til en pilot. 

Møt mellomalderen i Nord

Historisk foreining Tromsø og Museum Nord inviterer til spennande foredrag om storpolitikk og daglegliv i nord på 1300-talet!

Posted in:   Nyheter

Hvilke fagområder inneholder SKREI?

19. og 20. mars var det fagseminar for utstillingsgruppen til SKREI, ansatte ved museene i Storvågan, Expology og våre eksperter.

Posted in:   Nyheter

Fra øverste hylle

Fra Hollywood til Lofoten for å løfte den eventyrlige verdensreisen til vikingjentene Hedvig og Ingeborg! – En drøm som kommer i oppfyllelse, sier Harald Zwart.

Posted in:   Nyheter

Var oldefar på lofotfisket?

Museum Nord søker gjenstander og historier til utstilling i SKREI. Vi er interesserte i noen bestemte typer av eldre gjenstander som representerer forbindelsen mellom de som reiste på lofotfisket og de som ble igjen hjemme.

Posted in:   Nyheter

Årsrapport 2023

Årsrapporten for 2023 er her! Ta en kikk på hva vi har oppnådd i løpet av fjoråret.

Posted in:   Nyheter

LOFOTKONFERANSEN 2024

Museum Nord deltok på Lofotkonferansen 2024 arrangert av våre partnere i «Lofoten De Grønne Øyene» på Thon hotell Svolvær 14. og 15.februar.

Posted in:   Nyheter

SKrei research center møte med fiskeriministeren

Søndag 21.01.2024 besøkte fiskeriminister Cecilie Myrset Svolvær for møte næringen i sammenheng med den nye kvotemeldingen «Fisk, Folk og Felleskap».

Posted in:   Nyheter

Også Bodø 2024 løfter fram otolitten

Skreiens ørestein – otolitten – forteller den enkelte fiskens livshistorie. Nå blir også otolitten en del av fortellingen til Bodø 2024 europeisk kulturhovedstad.

Posted in:   Nyheter

Webinar med Audun Iversen 16.Januar.

SKREI Research Center inviterer til webinar med Audun Iversen.

Posted in:   Nyheter

Stort oppmøte og begeistring

Hva er egentlig SKREI? Det åpne informasjonsmøtet som ble holdt i slutten av november ga tilhørerne mange svar.

Posted in:   Nyheter

SKREI: informasjonsmøte 29. november

Velkommen til informasjonsmøte om SKREI onsdag 29. november 2023.

Posted in:   Nyheter

SRC webinar: New Foundlands codfishng and the cod moratorium

SKREI Research Center (SRC) inviterer til et spennende webinar med Jennifer Thornhill Verma 29. November kl. 14.00.

Informasjonsmøte om SKREI

Museum Nord har gleden av å invitere våganværinger, lofotinger og alle interesserte til informasjonsmøte om SKREI.

Posted in:   Nyheter

SKREI utstillingsgruppe besøkte Bergen

SKREI utstillingsgruppe har vært på studietur i Bergen, for å treffe kollegaer, knytte kontakter og hente inspirasjon og læring til utstillingsutvikling.

Posted in:   Nyheter

Leter høyt og lavt

Vi arbeider nå med hovedutstillingen i SKREIs nye sentralbygg, kalt Otolitten. Et mål for utstillingen er å formidle historie knyttet til lofotfisket og skreien fra et geografisk perspektiv som strekker seg langt utover Lofoten. Vi leter høyt og lavt!

Posted in:   Nyheter

Stor interesse for ombruksmaterialer

Rivinga på tomta til Otolitten er i gang.

Posted in:   Nyheter

SKREI gir ringvirkninger

SKREI vil gi ringvirkninger. SKREI skal gi arbeidsplasser, omsetning i reiselivsnæringen og omkringliggende næring. SKREI vil skape kunnskap, gi stolthet og bidra til identitet.

Posted in:   Nyheter

Ny utstilling på Lofotakvariet «GOLFSTRØMMEN – HAVETS KRAFT»

Lørdag 30. september gjennomførte SRC i lag med Lofotakvariet Forskningsdagene, dette resulterte i en utstilling om Golfstrømmen som kan besøkes utover høsten i Lofotakvariet.

Posted in:   Nyheter

SKREI: Rivinga av gamle bygg er snart i gang

På tomta der nybygget Otolitten skal reise seg er rivinga av gamle bygg snart i gang.

Posted in:   Nyheter

Skrei Research center og Lofotakvariet arrangerer Forskningsdagene 30. september

Skrei Research Center, Lofotakvariet og Forskningsdagene tar imot Torstein Pedersen fra Universitetet i Tromsø.

Posted in:   Nyheter

Skrei research center bistår norsk ud i Iran

Skrei Research Center bistår norsk UD i Iran med presentasjon, historie og betydning av skreien.

Posted in:   Nyheter

UD-aspirantene besøkte SKREI og SRC

4. september besøkte UD-aspirantene SKREI og SKREI Research Center (SRC).

Posted in:   Nyheter

Materialer til ombruk – våganheimen rives

Gamle Våganheimen skal rives i forbindelse med oppstart av SKREI. I den anledning ønsker Skrei Eiendom å gi interessenter i lokalmiljøet muligheten til å ombruke noe av materialene fra byggene som skal rives.

Posted in:   Nyheter

Landskapsarkitektur og prøvegraving

Det er mange oppgaver som skal løses før SKREI kan åpne i 2026. Blant disse er landskapsplanlegging – altså hvordan landskapet rundt SKREI og nå særlig Otolitten skal se ut. Hva kan vi bevare av trær, knauser og landskapsformasjoner? Landskapsarkitekter og prøvegraving er viktige verktøy.

SKREI er Norges viktigste fisk

Lofotfisket har satt dype spor i norsk kultur gjennom mange århundrer. Dette store vinterfisket etter skrei har hatt stor betydning for Norge. Mennesker fra hele landet strømmet hvert år til Lofoten for å delta i verdens største sesongbaserte fiskeri etter torsk. Tørrfisk var i mange hundre år landets viktigste eksportvare. Også i dag er Lofotfisket en stor næring.

SKREI: økonomiske ringvirkninger

Det blir økonomiske ringvirkninger av SKREI. SKREI ønsker å oppnå 100.000 – 120.000 besøkende pr år. Menon Economics har gjennomført en økonomisk ringvirkningsanalyse. Når nedenstående legges til grunn vil SKREI medføre en forbruksvekst i regionen verdt 43,6 millioner kroner pr år:

SKREI: Otolitten

SKREI består av Lofotmuseet, Galleri Espolin, Lofotakvariet og nybygget Otolitten. Du vil møte lofotfiskets historie, nåtid og framtid gjennom utstillinger, kunst, kulturhistoriske bygg og objekter og få se livet under vann.

SKREI: Mange involverte parter

Det er mange involverte parter i selve plan- og byggeprosessen for SKREI og vi er stolte over å ha fått så dyktige partnere med for å realisere SKREI. Arbeidet partene gjør ledes av Museum Nords prosjektleder for SKREI og utvalgte team.

Posted in:   Historier

All skrei er torsk men ikke all torsk er skrei

All skrei er torsk men ikke all torsk er skrei. Hva er egentlig skrei?

Posted in:   Nyheter

Sparebankstiftelsen DNB støtter SKREI

Sparebankstiftelsen DNB støtter SKREI med millionbeløp. Dette er en anerkjennelse, sier direktør i Museum Nord.

Posted in:   Nyheter

Nærings- og fiskeridepartementet på SKREI-besøk

Hav- og fiskeriministerens statssekretær på besøk hos Museum Nord sammen med politikere fra Lofoten.

Posted in:   Nyheter

SKREI mottar 2 millioner fra Nordic Last og Buss

Det største enkeltbidraget fra lokalt næringsliv til nå. – Jeg blir rørt og ganske ydmyk når jeg ser at SKREI betyr så mye for så mange i regionen, sier museumsdirektør Geir Are Johansen i forbindelse med overrekkelsen av en symbolsk sjekk denne uken.   

Posted in:   Nyheter

Kreativ Utstillingsworkshop

Utstillingsgruppa til SKREI møttes i Storvågan denne uka for å jobbe videre med objekter og nøkkelpersoner til utstillingskonseptet.

Posted in:   Nyheter

Museers historier om SKREI: 10 museer snakker om skrei på utstilling

13.–14. april samlet Museum Nord flere museer som arbeider med kystkultur og fiskeri til et fagsymposium i Kabelvåg og Henningsvær.

Posted in:   Nyheter

Skreifiske med Abid Raja

Museum Nord har hatt besøk av stortingsrepresentant Abid Raja og Vågan Venstre for en oppdatering om status for SKREI-prosjektet

Posted in:   Nyheter

Utstillingsgruppa til SKREI på tur

Utstillingsgruppa til SKREI besøkte hovedstaden i forrige uke for å hente inspirasjon til arbeidet med den nye hovedutstillingen til Otolitten.

Posted in:   Nyheter

Avtale om SKREI-senteret signert

Museum Nord og LPO Arkitekter har inngått avtale om prosjektering av SKREI-senteret utenfor Kabelvåg i Lofoten. Dermed er arbeidet med det nasjonale senteret for skreifisket et stort steg nærmere planlagt åpning i 2026.

Posted in:   Nyheter

Milliongave til SKREI

Onsdag 28. september overleverte Bent Eriksen en milliongave til SKREI- prosjektet og Museum Nord ved direktør Geir Are Johansen.

Posted in:   Nyheter

Prosjektleder for SKREI

Museum Nord har gleden av å fortelle at Jens-Henrik Andersen blir prosjektleder for SKREI – en historisk satsing på fortellingen om skreifisket.

Posted in:   Nyheter

Milliongave til skrei

Milliongave til SKREI fra SpareBank1 Nord-Norge.

Posted in:   Nyheter

Oppstartsmøte SKREI

Høsten 2021 mottok SKREI støtte i statsbudsjettet og offentlig finansiering var på plass. Fredag 21. januar ble det første, offisielle arbeidsmøte holdt i Kabelvåg.

Posted in:   PROSJEKTER

SKREI

SKREI blir et senter for kunnskap og opplevelser knyttet til Lofotfisket og Norges viktigste fisk. SKREI strekker seg utenfor rammene til et tradisjonelt museum.