Project Taxonomy: SKREI

Posted in:   Nyheter

Skrei Research center og Lofotakvariet arrangerer Forskningsdagene 30. september

Skrei Research Center, Lofotakvariet og Forskningsdagene tar imot Torstein Pedersen fra Universitetet i Tromsø.

Posted in:   Nyheter

Skrei research center bistår norsk ud i Iran

Skrei Research Center bistår norsk UD i Iran om skreien.

Posted in:   Nyheter

UD-aspirantene besøkte SKREI og SRC

4. september besøkte UD-aspirantene SKREI og SKREI Research Center (SRC).

Posted in:   Nyheter

Materialer til ombruk – våganheimen rives

Gamle Våganheimen skal rives i forbindelse med oppstart av SKREI. I den anledning ønsker Skrei Eiendom å gi interessenter i lokalmiljøet muligheten til å ombruke noe av materialene fra byggene som skal rives.

Posted in:   Nyheter

Landskapsarkitektur og prøvegraving

Det er mange oppgaver som skal løses før SKREI kan åpne i 2026. Blant disse er landskapsplanlegging – altså hvordan landskapet rundt SKREI og nå særlig Otolitten skal se ut. Hva kan vi bevare av trær, knauser og landskapsformasjoner? Landskapsarkitekter og prøvegraving er viktige verktøy.

SKREI er Norges viktigste fisk

Lofotfisket har satt dype spor i norsk kultur gjennom mange århundrer. Dette store vinterfisket etter skrei har hatt stor betydning for Norge. Mennesker fra hele landet strømmet hvert år til Lofoten for å delta i verdens største sesongbaserte fiskeri etter torsk. Tørrfisk var i mange hundre år landets viktigste eksportvare. Også i dag er Lofotfisket en stor næring.

SKREI: økonomiske ringvirkninger

Det blir økonomiske ringvirkninger av SKREI. SKREI ønsker å oppnå 100.000 – 120.000 besøkende pr år. Menon Economics har gjennomført en økonomisk ringvirkningsanalyse. Når nedenstående legges til grunn vil SKREI medføre en forbruksvekst i regionen verdt 43,6 millioner kroner pr år:

SKREI: Otolitten

SKREI består av Lofotmuseet, Galleri Espolin, Lofotakvariet og nybygget Otolitten. Du vil møte lofotfiskets historie, nåtid og framtid gjennom utstillinger, kunst, kulturhistoriske bygg og objekter og få se livet under vann.

SKREI: Mange involverte parter

Det er mange involverte parter i selve plan- og byggeprosessen for SKREI og vi er stolte over å ha fått så dyktige partnere med for å realisere SKREI. Arbeidet partene gjør ledes av Museum Nords prosjektleder for SKREI og utvalgte team.

Posted in:   Historier

All skrei er torsk men ikke all torsk er skrei

All skrei er torsk men ikke all torsk er skrei. Hva er egentlig skrei?

Posted in:   Nyheter

Sparebankstiftelsen DNB støtter SKREI

Sparebankstiftelsen DNB støtter SKREI med millionbeløp. Dette er en anerkjennelse, sier direktør i Museum Nord.

Posted in:   Nyheter

Nærings- og fiskeridepartementet på SKREI-besøk

Hav- og fiskeriministerens statssekretær på besøk hos Museum Nord sammen med politikere fra Lofoten.

Posted in:   Nyheter

SKREI mottar 2 millioner fra Nordic Last og Buss

Det største enkeltbidraget fra lokalt næringsliv til nå. – Jeg blir rørt og ganske ydmyk når jeg ser at SKREI betyr så mye for så mange i regionen, sier museumsdirektør Geir Are Johansen i forbindelse med overrekkelsen av en symbolsk sjekk denne uken.   

Posted in:   Nyheter

Kreativ Utstillingsworkshop

Utstillingsgruppa til SKREI møttes i Storvågan denne uka for å jobbe videre med objekter og nøkkelpersoner til utstillingskonseptet.

Posted in:   Nyheter

Museers historier om SKREI: 10 museer snakker om skrei på utstilling

13.–14. april samlet Museum Nord flere museer som arbeider med kystkultur og fiskeri til et fagsymposium i Kabelvåg og Henningsvær.

Posted in:   Nyheter

Skreifiske med Abid Raja

Museum Nord har hatt besøk av stortingsrepresentant Abid Raja og Vågan Venstre for en oppdatering om status for SKREI-prosjektet

Posted in:   Nyheter

Utstillingsgruppa til SKREI på tur

Utstillingsgruppa til SKREI besøkte hovedstaden i forrige uke for å hente inspirasjon til arbeidet med den nye hovedutstillingen til Otolitten.

Posted in:   Nyheter

Avtale om SKREI-senteret signert

Museum Nord og LPO Arkitekter har inngått avtale om prosjektering av SKREI-senteret utenfor Kabelvåg i Lofoten. Dermed er arbeidet med det nasjonale senteret for skreifisket et stort steg nærmere planlagt åpning i 2026.

Posted in:   Nyheter

Milliongave til SKREI

Onsdag 28. september overleverte Bent Eriksen en milliongave til SKREI- prosjektet og Museum Nord ved direktør Geir Are Johansen.

Posted in:   Nyheter

Prosjektleder for SKREI

Museum Nord har gleden av å fortelle at Jens-Henrik Andersen blir prosjektleder for SKREI – en historisk satsing på fortellingen om skreifisket.

Posted in:   Nyheter

Milliongave til skrei

Milliongave til SKREI fra SpareBank1 Nord-Norge.

Posted in:   Nyheter

Oppstartsmøte SKREI

Høsten 2021 mottok SKREI støtte i statsbudsjettet og offentlig finansiering var på plass. Fredag 21. januar ble det første, offisielle arbeidsmøte holdt i Kabelvåg.

Posted in:   PROSJEKTER

SKREI

SKREI blir et senter for kunnskap og opplevelser knyttet til Lofotfisket og Norges viktigste fisk. SKREI strekker seg utenfor rammene til et tradisjonelt museum.