21 museer – 1000 historier
Hva er Museum Nord?

Bli kjent med landet vårt; de som jobbet i fjellet, i gruvene og på jordene. Havet har alltid bydd på store rikdommer for dem som visste å høste av det. Vikinger, væreiere, handelsfolk og industriledere – det handler om makt og handlekraft. Handel og kommunikasjon har bragt landsdelen og nasjonen Norge rikdom og utviklingsmuligheter.  Blant annet har kystens riksvei nr 1 oppstått i nord, av sterke og målbevisste gründere. Mange er også hverdagsheltene med sine bragder av dimensjoner. Å berge kamerater fra forlis, å brødfø en hel familie av et karrig jordstykke – dette krevde sin mann – og kvinne. Under krigen, eller i konfliktfylte situasjoner, var livet særdeles krevende for både rik og fattig. Hverdagen kunne være strevsomt men heldigvis var det også rom for leven og moro, for den gode fortellingen, for kunst i flere former.

De mange, forskjellige museene i Museum Nord byr deg historien: Møt feskarbonden og andre kvinnfolk. Bli kjent med høvedsmenn, vikinger og væreiere.  Hør fortellinger om gruveslusker og rallare. Lær om fiskere, handelsfolk og kunstnere – hos oss møter du vår fortid, i krig og fred.

La deg engasjere og forbløffe. 21 museer står klare til å fortelle deg mer enn 1000 historier. Velkommen!

Museum Nord er ansvarlig for drift av de museene i Ofoten, Vesterålen og Lofoten som får driftsstøtte over Kulturdepartementets tilskuddsordning for museer. Støtteordningen forutsetter også driftsstøtte fra Nordland fylkeskommune og kommunen som det enkelte museum tilhører.

Se oversikt over alle våre museer

Ofoten:
Museum Nord Narvik, Narvik
Ballangen Museum, Ballangen
Museum Nord Divtasvuodna Tysfjord, Kjøpsvik og Korsnes

Vesterålen:
Andøymuseet, Andenes
Øksnes museum, Alsvåg
Sortland Museum, Sortland
Bø Museum, Vinjesjøen
Norsk Hurtigrutemuseum, Stokmarknes
Norsk Fiskeindustrimuseum, Melbu
Vesterålsmuseet, Melbu

Lofoten
:
Lofoten Krigsminnemuseum, Svolvær
Skrei opplevelsessenter Lofoten, Lofotmuseet
Skrei opplevelsessenter Lofoten, Galleri Espolin
Skrei opplevelsessenter Lofoten, Lofotakvariet
Lofotr Vikingmuseum, Borg i Lofoten
Skaftnes Gård/Vestvågøy Museum, Skaftnes
Fygle Museum/Vestvågøy Museum, Fygle
Norsk Telemuseum, avd. Sørvågen, Sørvågen
Norsk Fiskeværsmuseum, Å i Lofoten

Se kart over alle museumslokasjoner
Se fullstendig kart over alle våre museer.

Formål

Stiftelsen Museum Nord skal drive innsamling, dokumentasjon, forskning og formidling av kultur- og naturhistorie i Ofoten, Vesterålen og Lofoten. I denne sammenheng skal museet arbeide med bevaring av kulturminner og fysiske miljøer av kulturhistorisk betydning, og vern av gjenstander, skrevne kilder, bilder og muntlig tradisjon. Stiftelsen skal drive en allsidig formidling bl.a. basert på dette arbeidet.

Stiftelsen Museum Nord skal være kompetansesenter for museal virksomhet i sitt område, og skal legge vekt på å fremme koordinering og samarbeid lokalt og regionalt. Stiftelsen skal også engasjere seg i utvikling av museale funksjoner på fylkesnivå, og skal delta i nasjonale og internasjonale nettverk og samarbeidstiltak

Se oversikt over våre strategiske dokumenter

Visjon for Museum Nord

«Ei mangfoldig historie i nord – som overrasker, engasjerer og forbløffer!»

Museum Nord skal være et enhetlig, nyskapende, sammensveiset og veldrevet museum. Vi skal ha mange tematisk spissede besøksmål med aktualitet i formidlingen. Museum Nord skal overraske, engasjere og forbløffe våre kunder, besøkende og brukere.

Museum Nord skal ha en bærekraftig økonomi, både til drift og videre utvikling. Vi skal skape økt interesse blant kundegrupper og publikum, og øke besøkstallet til 220.000 besøkende i året.

Museum Nord skal være en anerkjent kunnskapsprodusent og formidler innenfor våre tematiske områder:

– Fiskeri, fiskerbondesamfunnet, fiskeindustri og våre marine ressurser
– Vikingtid
– Bergverksindustri
– Sjøfart og handel

Vi skal gjennomgående ha fokus på arkeologi, eldre og yngre historie, etniske relasjoner, og vårt naturgitte ressursgrunnlag og vår immaterielle kulturarv.
Museum Nord skal til enhver tid ha en grundig dokumentasjon og forsvarlig forvaltning av våre bygninger, samlinger, kulturminneområder og vår immaterielle kulturarv.

Markedsplass i Stokmarknes. Foto: Museum Nord
Foto: Museum Nord
Foto: Musuem Nord
Foto: Museum Nord

Organisering

Administrasjon

Selskapets administrasjon er delt mellom to steder: Funksjonene personal og arkiv ligger på Melbu (Hadsel), mens funksjonene økonomi og markedsføring ligger på Borg (Vestvågøy). Hovedkontoret ligger på Melbu.

Ansatte
Totalt er det ca. 53 fast ansatte i Stiftelsen Museum Nord. I tillegg kommer ca. 13 årsverk fra Lofotr Næringsdrift AS (selskap heleid av Museum Nord).

Se oversikt over ansatte her.

Styret (egen side)

Rådet (egen side)

Foto: Thomas Røjmyr
Foto: Thomas Røjmyr

Økonomi

Stiftelsen hadde en omsetning i 2013 på 39 mill. kr og datterselskapet Lofotr Næringsdrift AS hadde en omsetning på
16,5 mill. kr.

Museum Nord mottok I 2013 14 mill kr. i statlig støtte (Kulturdepartementet), 1,1 mill. kr fra Riksantikvaren (til Norsk Fiskeindustrimuseum) og 1, 4 mill. kr fra Kystverket (til Kystverksmusea), 6,5 mill fra fylkeskommunen og 6,5 mill. kr fra kommunene.

Det er en betydelig kulturbasert næringsvirksomhet knyttet til Museum Nord. Flere av museene har svært høye besøkstall og representerer derved også stor økonomisk omsetning.

Museer som omfattes av Museum Nord har driftsstøtte fra det offentlige etter følgende modell: 60 % stat, 20 % fylke, 20 % kommune
I tillegg er det et uttalt mål å øke egeninntjeningen ved hvert museum.

Ønsker du mer informasjon om Museum Nord?
Ta kontakt med administrasjonen

Innsyn