Om oss

Museum Nord er en unikt sammensatt gruppe av museer som arbeider med natur-, kultur- og kunsthistorie. Våre museer, samlinger og historiske bygninger ligger i Lofoten, Vesterålen og Ofoten. Fra et ståsted i denne regionen formidler vi kunnskap og perspektiver på historie og nåtid, som favner det lokale og forbinder det med det nasjonale og internasjonale. 

Museum Nord er et av Norges best besøkte museer. Blant våre 21 arenaer er det store anlegg som tar imot et stort antall besøkende hvert år. Samtidig driver vi også mange mindre steder, som flere skolestuer og bygdetun, som ofte har stor betydning lokalt. 

Lofotr Vikingmuseum på Vestvågøy er bygget over et enestående arkeologisk funn som avdekket et høvdingsete fra vikingtid. Hurtigrutemuseet på Stokmarknes forteller gjennom skipet MS Finnmarken historien om kystruten og dens store betydning for kommunikasjon langs Norges
kyst. SKREI-senteret i Vågan tar utgangspunkt i skreiens vandringer til gyteområdene ved Lofoten og den kulturelle og økonomiske betydningen av verdens største torskefiske. I Narvik formidler vi industrihistorie knyttet til gruvedrift og malmbanen fra Kiruna, og på Melbu er den unikt bevarte sildoljefabrikken sentral i vårt arbeid. 

Samtidig som vi arbeider med alle tradisjonelle museumsområder, er Museum Nord opptatt av nåtid
og framtid. Våre ansatte utfordrer gjerne seg selv og tradisjonell museumspraksis, blant annet i vårt samarbeid med partnere fra forsknings- og undervisningsmiljøer i inn- og utland. GAIA-prosjektet i Vesterålen, som har fått stor oppmerksomhet, er et godt eksempel på dette, og hvordan Museum Nord utforsker nye veier, bruker potensialer i historien og holder den levende. 

Organisasjon

Museum Nords øverste organ er styret, bestående av 9 personer som representerer de tre ulike regionene; det faglige og akademiske miljø, Nordland fylkeskommune og våre ansatte. Administrasjonen (personalarbeid, markedsføring, kommunikasjon og økonomi) og Forskings- og Utviklingsteamet (FoU) er fordelt rundt i organisasjonen. FoU består av en FoU-leder, en nettredaktør-stilling og ansvarlige for forvaltning, formidling og markedsføring. Det er to prosjektlederstillinger som håndterer SKREI-prosjektet og GaiaVesterålen. Museum Nord er videre organisert i fire regionale avdelinger: 

Vest-Lofoten, Vågan, Vesterålen og Ofoten. Drift og museumsfaglig arbeid på hver lokalitet er organisert i disse avdelingene. Fagarbeid skjer etter en felles koordinering og faglig rådgivning av FoU-avdelingen. 

Museum Nord har skilt ut sin næringsvirksomhet i datterselskapet Lofotr Næringsdrift AS. Selskapet drifter den kommersielle virksomheten i alle anlegg med salgstilbud og sesongansatte. 

Rådet

Stiftelsens planer, årsberetning og årsregnskap legges fram i rådet. I forlengelsen av rådsmøtet arrangeres en konferanse med tema som er relevant for arbeidet i Stiftelsen Museum Nord.

Styret

Museum Nords øverste organ er styret. Det består av ni personer som representerer de tre ulike regionene, temamuseene, akademiske miljø, de ansatte og Nordland fylkeskommune.

Ansatte

Oversikt over ansatte i Museum Nord.

Oversikt over våre strategiske dokumenter

Museum Nord Logo

Museum Nord Strategi

2024-2028

Museum Nord Strategi
Museum Nord Logo

Museum Nord Strategi

2019–2023

Museum Nord Strategi
Museum Nord Logo

Fagplan Formidling

2024-2028

Fagplan Formidling
Museum Nord Logo

Fagplan Forvaltning

2018 -2023

Fagplan Forvaltning
Museum Nord Logo

Fagplan Forskning

2024-2028

Fagplan Forskning
Museum Nord Logo

Innsamlingsplan

2020-2022

Innsamlingsplan
Museum Nord Logo

Likestilling og likebehandling i Museum Nord

2022-2023

Plan for likestilling og likebehandling
Museum Nord Logo

Markeds- og kommunikasjonsplan

2023

Markeds- og kommunikasjonsplan
Museum Nord Logo

Digital plan

2023-2028

Digital plan
Museum Nord Logo

Dokumentsajonsplan

2023

Dokumentasjonsplan
Museum Nord Logo

Aktsomhetsvurdering iht. Åpenhetsloven

2024

Aktsomhetsvurdering

Våre årsrapporter

Museum Nord Logo

Årsrapport 2023

Årsrapport 2023
Museum Nord Logo

Årsrapport 2022

Årsrapport 2022
Museum Nord Logo

Årsrapport 2021

Årsrapport 2021
Museum Nord Logo

Årsrapport 2020

Årsrapport 2020
Museum Nord Logo

Årsrapport 2019

Årsrapport 2019

Våre Verdier

  • Det er viktig for oss å være åpne, tilgjengelige og inkluderende.
  • Vi er alltid imøtekommende og respektfulle i møte med gjester, kollegaer, interes- senter og partnere.
  • Samarbeid og samhandling har stor verdi for oss, internt og eksternt. 
  • Vi tenker og jobber løsningsorientert og nytenkende. Vi støtter en ambisiøs og fremtidsrettet holdning.
  • Det er viktig for oss og vår drift og i våre prosjekter å være relevante sett i sammenheng med hvor vi jobber og bor. 
  • Vi ønsker å være og å vise at vi er kompetente, nysgjerrige og optimistiske fordi vi har en rolle i samfunnet, og vi setter eksempler i en verden i forandring.
  • Vi tror at vi kan påvirke hvordan fremtiden skal bli. 

Økonomi

Konsernet har en omsetning i 2022 på kr 127 323 471,-, en oppgang fra kr 96 409 027,- i 2021. Ser en isolert på omsetning er det godt over 2019-nivå, med en omsetning på kr 99 096 704,-. Men en kan la seg lure av tallene. Mye av økningen tilskrives ekstraordinært koronatilskudd på 4,2mill og tildeling av prosjektmidler til SKREI på 15,5 mill. i Museum Nord. Kommersiell omsetning for datterselskapet Lofotr Næringsdrift AS (LND) er betydelig over normalår. Samlet sett går konsernet med et overskudd på kr 4 609 469,-.

Likviditeten i begge selskapene er bedret i løpet av 2022. Men likviditet er en økonomisk utfordring vi må ha fokus på framover. Dette medførte at en allerede vanskelig likviditet ble enda mer presset – med mindre handlingsrom. Ekstratilskudd fra KUD våren 2022 har reddet konsernet ut av en utfordrende situasjon, hvor vi har unngått permittering og reduksjon av aktivitet i 2022. Morselskapet Stiftelsen Museum Nord og datterselskapet Lofotr Næringsdrift AS har begge ved utgangen av 2022 positiv egenkapital. 

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Museum Nord har nå startet arbeidet med å gjennomføre aktsometsvurderinger og kartlegge risikoområder. Museum Nord vil vise åpenhet om det ved å rapportere offentlig om arbeidet når det er ferdigstilt.