Styret

Museum Nords øverste organ er styret. Det består av ni personer som representerer de tre
ulike regionene, temamuseene, akademiske miljø, de ansatte og Nordland fylkeskommune.

Museum Nord – styret 2019–2020

Styreleder: Randi Melgaard, Narvik
Varamedlem: Oddny T. Olsen, Vestvågøy

Nestleder: Søren Fredrik Voie, Vestvågøy
Varamedlem: Lars Stenvik, Trondheim

Styremedlem: Hilde J. Hansen, Øksnes
Varamedlem: Daniel Sowe, Hadsel

Styremedlem: Emma Kristensen, Tysfjord
Varamedlem: Per Kristian Arntzen, Ballangen

Styremedlem: Børge Larsen, Henningsvær
Varamedlem: Astrid Bjørgaas, Vågan

Styremedlem: Stephen Wickler, Tromsø
Varamedlem: Keth Lind, Tromsø

Styremedlem: Svein Spjelkavik, Andøy
Varamedlem: Jørun Drevland, Sortland

Styremedlem: Stian Fleines
Varamedlem: Julie Sæther

Styremedlem: Terje Bøe
Varamedlem: Robin Killi

For nærmere informasjon, vennligst kontakt administrasjonen i Museum Nord

Vedtekter

Vedtatte planer

Styremøter – innkallinger og protokoller