Det nye Hurtigrutemuseet

Det nye Hurtigrutemuseet: nytt bygg og nye utstillinger.

Hadsel kommune, Museum Nord og Stiftelsen Hurtigrutemuseet har gjennom en lengre periode arbeidet for å etablere Hurtigrutemuseet i nytt bygg og i et nytt og enda bedre format enn det tidligere museet. Det tidligere museet er populært og velrennomert. Målet er å få enda større fokus på god kunnskapsformidling og store opplevelser for gjestene. Partene mener at det ligger et betydelig ubrukt potensiale i både besøkstall og formidlingsmuligheter i et nytt bygg. Hurtigrutens tilblivelse og virke gjennom mer enn 120 år har vært og er en svært sentral del av norsk historie. «Kystens riksvei», «en livsnerve langs kysten», «riksvei nr 1» er alle begreper som tydeliggjør betydningen av hurtigruten.

Det nye bygget er spektakulært. Det bygges i tråd med museets behov for god drift samt å skape gode opplevelser og dele kunnskap med alle besøkende. Bygget ligger på Stokmarknes, og det landsatte hurtigruteskipet MS Finnmarken bygges rett og slett inn i bygget/museet. MS Finnmarken er museets største utstillingsobjekt og er en sentral del i fortellingen om hurtigrutens over 120-årige historie. Det etableres innholdsrike utstillinger, og deler av DS Finmarken fra 1912 blir også en del av museet.

Etableringen av «nytt» Hurtigrutemuseum har vakt stor interesse og sterkt engasjement lokalt, regionalt og nasjonalt, både hos politikere/beslutningstakere, «folk flest» og entusiaster knyttet til hurtigruten.

Det er et krevende økonomisk løft som må tas for å etablere nytt bygg og nytt innhold, samt ta vare på de eksisterende verdiene museet/stiftelsen besitter. Bygget finansieres i et samarbeid mellom Hadsel kommune, Nordland fylkeskommune samt Kulturdepartementet (Staten). Bygget blir eid av Hadsel kommune og driftes av Museum Nord.

Det nye museet åpnet for publikum 28. august 2021.

Nyhetssaker om Hurtigrutemuseet

Hurtigrutemuseet hedres med internasjonal pris

Hurtigrutemuseet hedres med den internasjonal prisen «European Steel Design Awards».

Nye Hurtigrutemuseet fyller ett år

Det nye Hurtigrutemuseet fyller ett år 28. august. Det feires med familiedag på museet, rabatterte billetter og aktiviteter for barn.

Besøk Hurtigrutemuseet

Kom ombord – besøk Hurtigrutemuseet og ta del i vår unike kysthistorie.

Hurtigrutemuseet

Et monument over Norges samferdselshistorie: Besøk broa, maskinrommet og lugarer på hurtigruta Finnmarken (1956) i sitt ikoniske bygg. Kjenn atmosfæren i salongene fra dampskipet Finmarken (1912). Aktiviteter for barn og familier. Hurtigrutas betydning fortelles i moderne utstillinger. Mat og drikke serveres i spisesalen anno 1956.
Velkommen om bord!