Arctic Europe tourism cluster

Målet med prosjektets Arctic Europe Tourism Cluster (AETC) er å fornye arktisk turisme til en mer robust og regenerativ turisme. Prosjektet ønsker å møte fremtidige forventninger til fordel for reiselivsnæringen, lokale samfunn og besøkende i det arktiske Europa. AECT samler en rekke reiselivsbedrifter fra Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland. Museum Nord er blant disse.

Ved å samle reiselivsnæringen i arktiske områder oppnår vi at vi utvikler oss mot felles mål om et reiseliv som er bedre for den enkelte bedrift men også bedre for lokalsamfunnene og for de reisende.

Verden endrer seg raskt, og fornyelse av turismen er nødvendig på grunn av endringer i kundenes adferd og interesser. Det er også krav om bærekraft (økologisk, økonomisk og sosial), sterk digital utvikling og behov for å utvikle mer helårsvirksomhet. I tillegg er det utfordringer med bemanning og behov for å øke motstandskraften for fremtidige endringer.

Museum Nord tar del i prosjektet fordi vi gjennom AECT jobber mot flere av våre hovedmål: økt fokus på bærekraft gjennom et mer bærekraftig reiseliv. Fokus på digitalisering som verktøy. Skape interesse for å besøke våre arenaer, og skaffe oss ytterligere kompetanse på å utvikle kulturaktiviteter som møter den reisendes behov og ønsker.

Bilde av mennesker på tur.
Byvandring i Kiruna. Deltakerne fikk høre om byens flytting. Været viste seg fra en fantastisk side. Foto: Museum Nord
sentrale oppgaver

Blant de konkrete tiltakene som prosjektet skal gjennomføre er følgende:

3 arbeidspakker:

1. Fokusere på å fornye arktisk turisme for å møte nye kundebehov ved å styrke arktisk kulturs rolle i reiselivet og fokusere på helårs næringsutvikling (arbeidspakke 1).

Eksempler på aktiviteter: Produktutvikling med turoperatører og kulturaktører. Dele best practice både globalt og innen prosjektets område. Skape kontakt med turoperatører i salgsworkshops og besøk i området.

2. Utvikle bærekraftige former for reiseliv ved å bygge tillitsbaserte nettverk for å sikre bærekraftig forvaltning av den lokale naturen og kulturarven og styrke lokalsamfunnet og økonomien (arbeidspakke 2).

Eksempler på aktiviteter:Øke kompetansen på bedriftsnivå og i nettverkene gjennom seminarer, webinarer og møter. Skape kommunikasjonsmodeller som skal framheve/opplyse om betydningen av reiseliv i lokalsamfunnene. Utvikle «Care for the Arctic» – code of conduct.

3. Utvikle en ny innovativ kundemodell for Arktisk Europa basert på ny innsikt og knytte modellen til nye måter og kunnskap om å bruke digital teknologi i merkevarebygging og markedsføring, også i samarbeid med nye partnere (arbeidspakke 3)

Eksempler på aktiviteter: Teste innovativ, digital markedsføring. Utvikle digital kompetanse. Forstå framtidens kundeadferd (future customer model). Bygge merkevare rundt Arctic Europe.

Bilde av foredrag under AECT
Agnete Stensland fra NordNorsk Reiseliv presenterte en oppdatert versjon av personaskartoteket. Foto: Museum Nord
Forløperen «Visit Arctic europe»

I de tidligere Visit Arctic Europe-prosjektene (VAA 1 2015 – 2018, VAE2 2018-2022) har de arktiske regionene lyktes i å etablere hele området som en reisedestinasjon. Samtidig tok deltakende bedrifter det første steget mot å bli et «cluster» – en klynge av bedrifter knyttet til reiseliv, som har destinasjonen som fellesnevner. Nå er tiden inne for å jobbe videre med dette grunnlaget. Prosjektet AECT skal sikre samarbeid på tvers av grenser, fornye og skape en enda mer bærekraftig turisme.

nøkkeltall og fakta Arctic Europe Tourism Cluster

Prosjektperiode: 31.07.2023 – 31.07.2026.

Prosjektbudsjett: 4,1 M Euro. Deltakende bedrifter i prosjektet betaler for sin deltakelse. Prosjektet er et Inter-reg-Auroraprosjekt

Lead partner: Finnish Lapland Tourist Board. Norsk prosjekteier er Nord-Norsk Reiseliv as.

BIldet viser to fornøyde nettverksdeltakere
Nesten 100 bedrifter er deltakende i prosjektet. Fra Ofoten, Vesterålen og Lofoten er det god deltakelse. Blant annet er Visit Vesterålen, Visit Narvik og Destination Lofoten med i prosjektet, sammen med en rekke enkeltbedrifter. Her ser vi reiselivssjef i Lofoten, Line Samuelsen sammen med Museum Nords kommunikasjonsleder Hege Anita Eilertsen.

Samlinger

Hvordan kan kultur få større betydning i reiseliv?

Denne nettverkssamlingen hadde særlig fokus på kultur som et mulig virkemiddel for å lage bedre innhold og skape bedre resultater for både oss og gjestene.