CONVIVIUM

«we must recognize that without an eye for the future, heritage, as a concept, would have no meaning» sitat fra CONVIVIUM søknadsteksten

Horisont Europa-prosjektet CONVIVIUM fremmer bærekraft og positiv samfunnsendring gjennom matkultur i Lofoten.

Ved å se på matkulturer som «levende kulturarv,» har CONVIVIUM som mål å reflektere samfunnsendringer og bidra til det lokale. Prosjektet aktiverer kreative og transformative krefter for å sikre bærekraft og positiv samfunnsendring gjennom matkulturarv. Det tilbyr bærekraftige, kulturbaserte løsninger for ulike målgrupper, inkludert støtte til bønder, kulturelle arrangementer, nye organisasjonsmodeller og digitale verktøy for å styrke matkulturarven i museer og historiske steder.

Fakta:

Tid: oppstart planlagt i oktober 2024, til og med oktober 2027

Hvor skjer dette hos oss: Lofoten

Hvem har ansvar: Anna Vermehren, FoU-leder i Museum Nord

Finansiering til Museum Nord: 3,8 mill kr (3,5 mill EURO totalbudsjett)

Partnere: 15 partnere fra 7 europeiske land

Stolt av matkulturen

Horisont Europa-prosjektet CONVIVIUM adresserer bærekraftig mat og matkultur i Lofoten.

EU-prosjekter

Museum Nord er med på 4 Horisont Europa prosjekter i dag.

PROSJEKTER

Museum Nord utvikler seg og sitt tilbud gjennom ambisiøst prosjektarbeid. Prosjekter er ofte grunnlaget for forskningsaktivitet, innsamling og formidling. Her er noen av våre prosjekter som vi har fullført.