Culturality

Hovedmålet med Culturality-prosjektet er å bidra til å fremme kulturelle og kreative turismeaktiviteter, med tanke på de ulike kapasitetene, ressursene og særegenhetene (materielle, kreative, menneskelige …) i territoriene, som et middel til å bidra til bærekraftig utvikling av perifere landlige områder, favorisere jobbskaping og befolkningsoppgjør. For dette vil potensialet i sin kulturarv bli undersøkt, med tanke på både håndverksmateriell kultur (teknikker, materialer, mønstre og dekorative elementer), samt den immaterielle kulturen (musikk, muntlig kunnskap og kulinariske tradisjoner) som en ressurs. For å fremme ikke-sesongbasert turisme som en form for bærekraftig utvikling med en stabil befolkningsoppgjør skal vi undersøke håndverkene knyttet til territoriet og deres implikasjoner, men vi vil også gjennomføre en dokumentasjon av produktive prosesser.

Først og fremst skal vi imøtekomme lokalsamfunnenes behov og ta hensyn til aspekter knyttet til samfunnsgrupper som står i fare for å bli ekskludert, som kvinner, eldre og ungdom. Alt dette vil bli utviklet fra et tverrfaglig perspektiv, som vi vil stole på de ulike teamene – de fleste av dem knyttet til forskjellige land – som vil være en del av konsortiet. Hver av disse partnerne vil bidra til utviklingen, samt til det endelige resultatet av prosjektet gjennom innspill direkte relatert til deres kompetanseområde: for eksempel blant samarbeidspartnerne har vi intellektuelle team spesialisert på digitalisering av arv, forskning eller kommunikasjon og formidling, samt ulike institusjoner som vil fungere som et testområde for de mer praktiske delene av forslaget. Men hvis noe vil karakterisere vårt arbeid, vil det være det konstante samarbeidet mellom alle parter, samt utveksling av råd og erfaringer som vil bidra til å berike kollektiv kunnskap og garantere optimale resultater.

Les mer på Culturality sin prosjektside her.

Culturality Kick-Off i Spania

En ny Europafjær i hatten for Museum Nords forskningsrepertoar

Prosjektet «Culturality» adresserer kulturarv i rurale og perifere områder for å fremme kreativ turisme og bærekraft.