El. 12

Narvik Museums største gjenstand er det gamle lokomotivet El. 12. Loket består av to seksjoner, 2119 og 2120, og har vært i museets eie siden 1992. Men før det har det fraktet mange tonn jernmalm på Ofotbanen.
For å kunne frakte malm fra gruvene i Kiruna til Narvik havn trengte NSB stadig kraftigere lok. Markedet etterspurte mer jernmalm til sin produksjon av stål, og lastene ble stadig tyngre. I begynnelsen av 1950-årene kjøpte NSB åtte nye lok fra Motala i Sverige. Lokene ble satt opp parvis, to og to lok sammen. De nye lokomotivene hadde sterkere motorer, og hver seksjon hadde elektriske motorer med effekt på 2395 kW (3260 hk)!
Slik så El. 12 ut da museet startet den lange prosessen med restaurering våren 2018.
El. 12 på Bane NOR-verkstedet i Narvik.
Museets planer for lokene er å flytte dem opp i Administrasjonsveien 3 slik at de blir tilgjengelige for publikum, og i den sammenheng etablere et escape room i den ene seksjonen, mens den andre blir bevart slik den var da El. 12 ble hensatt.
Høsten 2021 ble lokomotivsettet flyttet opp til Narvik Museum.
El. 12 på nye skinner utenfor Narvik Museum.