Gaia Vesterålen

Gaia Vesterålen er et miljø- og historieprosjekt der innovasjon, forskning og teknologisk utvikling spiller sentrale roller. Nordlandsforskning og Sintef Digital er forskningspartnere i prosjektet. Prosjektet starter i 2021.

Sentralt i prosjektet står utviklingen av et nytt opplevelsesprodukt. På Sortland skal det bygges et containermuseum, der det ved hjelp av svært avansert teknologi vil lages en modell av Vesterålen.
I tillegg skal det utvikles et opplevelsesbasert eksportprodukt. Prosjektet tar sikte på å demonstrere sammenhengen og den framtidige avhengigheten mellom miljømessig bærekraft og samfunnsøkonomisk nytteverdi.
Prosjektet skal gi nytt liv til utrangerte containere og skape et museum som skal huse modellen av Vesterålen.
Modellen viser hvordan Vesterålen har utviklet seg, fra skapelsen av arkaisk grunnfjell for 2500 millioner år siden til nyere tids trafikale infrastruktur og bosetningsmønster. Modellen skal også viser den klima- og miljømessige utviklingen, og den skal overvåke utviklingen ettersom aktørene slutter seg til klimamanifestet.