GaiaVesterålen

Fordi verden er

i forandring

Gaia Vesterålen er en forsknings- og teknologisatsing som har som mål å skape mer miljøvennlige og bærekraftige lokalsamfunn.

Containermuseum

– et signalbygg av utrangerte containere fra fiskerinæringen

Gaia Vesterålen vil bygge et containermuseum, et signalbygg av utrangerte containere fra fiskerinæringen.

Bygget skal lages av resirkulerte materialer og være klimanøytralt i både bygg og drift. Inni containermuseet blir det en avansert høyteknologisk modell av Vesterålen, en modell som tar for seg både fortid, nåtid og fremtid gjennom 16 utvalgte tema.

Laget på gjenbruk i en sirkulær byggeprosess

Ambisjonen er å bygge et containermuseum i Sortland havn med høyeste gjenvinningsgrad realisert i store byggeprosesser. I dag er den høyeste gjenvinningsgrad i store byggeprosesser på 70 %, GaiaVesterålen ønsker å heve nivået til 100 %. Vi ønsker å demonstrere sammenhengen mellom miljømessig bærekraft og samfunnsøkonomisk nytteverdi. En viktig målsetting i prosjektet er å kunne lansere containermuseet i forbindelse med Bodø2024.

Museer skal ikke bare bevare fortiden.
De er også en aktør i nåtiden, men potensial til å endre fremtiden. 

Miljøkontrakten

En egen miljøkontrakt for Vesterålen, av Vesterålen

Miljøkontrakten skal motivere innbyggere og lokalsamfunn til selv å ta en aktiv rolle i realisering av bærekraftige løsninger gjennom samproduksjon. Med FNs bærekraftsmål nr.
11–15 og 17 som utgangspunkt skal kontrakten utformes slik at både enkeltpersoner, næringsliv, offentlig sektor, lag og foreninger kan stille seg bak.

For å utarbeide miljøkontrakten har vi samlet en representativ gruppe fra lokalsamfunnet i Vesterålen, med talspersoner for alt fra næringslivet og landbruket, til ungdomsråd og kommune.  Kjernegruppen består av 30 representanter fra alle Vesterålens kommuner, med bakgrunn i alt fra fiskeri til romfart. Problemstillingen kjernegruppen skal løse er: kan regionen enes om definerte klima- og miljømål i en egen miljøkontrakt for Vesterålen?  Nordlandsforskning, som er en av forskningspartnerne i GaiaVesterålen, leder samproduksjon og utviklingen av miljøkontrakten.


Det er et mål at kontrakten fører til konkrete endringer i mer miljø- og klimavennlig retning hos dem som signerer.

GaiaTalent

– et tiltak mot utenforskap blant unge

Forsknings-prosjektet

Prosjektet tar sikte på å demonstrere sammenhengen og den framtidige avhengigheten mellom miljømessig bærekraft og samfunnsøkonomisk nytteverdi.

Forskningsprosjektet i GaiaVesterålen er et miljø- og historieprosjekt der innovasjon, forskning og teknologisk utvikling spiller sentrale roller.

Prosjektet tar sikte på å demonstrere sammenhengen og den framtidige avhengigheten mellom miljømessig bærekraft og samfunnsøkonomisk nytteverdi.

GaiaVesterålen bygger på brede samarbeid mellom næringsliv, det offentlige, organisasjoner, privatpersoner – og har fokus på barn og unge.

Det er koblingen, vekselvirkningene og samhandlingen mellom disse for å løse klima- og miljøproblemene som er kjernen i prosjektet.

Sentralt i forskningsprosjektet står utviklingen av et nytt opplevelsesprodukt. På Sortland skal det bygges et containermuseum, der det ved hjelp av svært avansert teknologi vil lages en høyteknologisk modell av Vesterålen. Modellen av Vesterålen blir som utstillingsopplevelse en game changer i museumssammenheng, og tar for seg både fortid, nåtid og fremtid gjennom totalt 16 utvalgte tema. Modellens viktigste funksjon vil være datainnhenting og informasjon om miljøkontrakten. Gjennom forskningsprosjektet vil vi produsere innhold til flere omreisende containerprodukter som skal sendes verden rundt og fungere som underliggende enheter. Vi skal sette Vesterålen på kartet, både nasjonalt og internasjonalt.

Forskningsprosjektet i GaiaVesterålen er støttet av Forskningsrådet gjennom ordningen Innovasjonsprosjekt i Næringslivet med 13,2 millioner kroner. Totalt med midler fra Forskningsrådet og egeninnsats fra partnere har prosjektet på nåværende tidspunkt en totalfinansiering på ca. 25 millioner kroner.


Partnere i forskningsprosjektet er Nordlandsforskning og Sintef Digital, samt Deadline Media, Vesterålen IKT, Lundhagem arkitekter, Reno-Vest og Museum Nord-selskapet Lofotr Næringsdrift.

Ta kontakt

Portrett av en dame

Ane Høyem

Prosjektleder

Portrett av en mann

Øystein Lihaug Hjelle

Kommunikasjons- og miljøleder

Generelle henvendelser rettes til: post@gaiavesteralen.eco

Nyhetssaker om GaiaVesterålen

EU gir nesten 13 millioner til containermuseum i Vesterålen 

Første del av finansieringen av GaiaVesterålens containermuseum er en realitet. Finansieringen skjer gjennom et stort EU-forskningsprosjekt på sirkulære byggeprosesser ved navn Circular Boost.

500 000 til GaiaVesterålen i revidert statsbudsjett

Regjeringen har prioritert GaiaVesterålen/Museum Nord i revidert nasjonalbudsjett. Bevilgningen på 500 000 kommer fra Kultur- og likestillingsdepartementet.

GaiaVesterålen i gang med å samle historien om Vesterålen 

Nå er fire av fem workshops for lokalbefolkningen gjennomført for å samle historien om Vesterålen. Hvordan skal arbeidet fortsette i fremtiden?

GaiaVesterålen deltok på UNG2024

Kan gaming bidra til mindre utenforskap blant unge? GaiaVesterålen deltok på UNG2024 sammen med talenter fra GaiaTalent.

Historieinnsamling i Vesterålen

Hvilken del av Vesterålens historie mener du er viktig at blir fortalt? Dette spørsmålet lurer GaiaVesterålen på, og de er straks i gang med historieinnsamling i Vesterålen.

GaiaVesterålen i Portugal

GaiaVesterålen starter året med kick-off på RESIST-prosjektet i Portugal.

Regjeringen gir 800 000 til Museum Nord/GaiaVesterålen

Regjeringen gir 800 000 til Museum Nord/GaiaVesterålen for å utvikle nyskapende og digitale formidlingstilbud til barn og unge.

GaiaTalent – massemobilisering mot utenforskap

GaiaTalent starter massemobilisering mot ungt utenforskap i Nordland. Unge digitale talenter utenfor jobb og skole, samt offentlige og private aktører i regionen inviteres nå til en samlet innsats.

Norge leder rekordstort klimaprosjekt

EU gir nå 270 millioner kroner til et forskningsprosjekt som skal bedre distriktenes evne til å håndtere klimaendringene. Klimaprosjektet Resist er ledet av SINTEF, og er den største EU-tildelingen til et norskledet klimaprosjekt noensinne.

En million kroner til GaiaTalent

Fylkesråd for utdanning og kompetanse i Nordland, Elin Dahlseng Eide, innvilger hele søknaden på over en million kroner til GaiaTalent!