GaiaTalent

To barn som ser opp

GaiaTalent er et tiltak mot utenforskap blant unge.

Utenforskap er en av de største utfordringene i samfunnet – nasjonalt og regionalt. Aldri før har så mange mennesker i gruppen 19–29 år stått utenfor arbeid og utdanning som i dag. Bare i Nordland er hele 7000 unge mennesker i utenforskap, utenfor arbeid og utdanning.

Dette ønsker vi å gjøre noe med gjennom Gaia Talent. Vi ønsker å koble digitale talenter i utenforskap med behovet for digital kompetanse i distriktene.

Regjeringen løfter frem Gaia Talent i sin kyststrategi. Gaia Talent blir omtalt som en av løsningene på rekrutteringsutfordringene i distrikts-Norge.

Hva er egentlig GaiaTalent?

Digitalt selvlærte mennesker i utenforskap. Unge med selvlært digital kompetanse innenfor alt fra interaktiv design, 3D-modellering og animasjon til spillutvikling, AR&VR og filmproduksjon.

Vi ser etter digitale talenter, er det deg vi ser etter?

Har du bruk for digital kompetanse i din bedrift eller organisasjon?

Les mer om GaiaVesterålen

GaiaVesterålen

GaiaVesterålen er en forsknings- og teknologisatsing som har som mål å skape mer miljøvennlige og bærekraftige lokalsamfunn.

Nyhetssaker om GaiaTalent

500 000 til GaiaVesterålen i revidert statsbudsjett

Regjeringen har prioritert GaiaVesterålen/Museum Nord i revidert nasjonalbudsjett. Bevilgningen på 500 000 kommer fra Kultur- og likestillingsdepartementet.

GaiaVesterålen deltok på UNG2024

Kan gaming bidra til mindre utenforskap blant unge? GaiaVesterålen deltok på UNG2024 sammen med talenter fra GaiaTalent.

GaiaTalent – massemobilisering mot utenforskap

GaiaTalent starter massemobilisering mot ungt utenforskap i Nordland. Unge digitale talenter utenfor jobb og skole, samt offentlige og private aktører i regionen inviteres nå til en samlet innsats.

En million kroner til GaiaTalent

Fylkesråd for utdanning og kompetanse i Nordland, Elin Dahlseng Eide, innvilger hele søknaden på over en million kroner til GaiaTalent!

GaiaVesterålen presenterer første prototype

Onsdag 8. juni kl. 1800 presenterer GaiaVesterålen første versjon av Vesterålsmodellen hos Sortland Museum.