GaiaTalent

To barn som ser opp

GaiaTalent er et tiltak mot utenforskap blant unge.

Utenforskap er en av de største utfordringene i samfunnet – nasjonalt og regionalt. Aldri før har så mange mennesker i gruppen 19–29 år stått utenfor arbeid og utdanning som i dag. Bare i Nordland er hele 7000 unge mennesker i utenforskap, utenfor arbeid og utdanning.

Dette ønsker vi å gjøre noe med gjennom Gaia Talent. Vi ønsker å koble digitale talenter i utenforskap med behovet for digital kompetanse i distriktene.

Regjeringen løfter frem Gaia Talent i sin kyststrategi. Gaia Talent blir omtalt som en av løsningene på rekrutteringsutfordringene i distrikts-Norge.

Hva er egentlig GaiaTalent?

Digitalt selvlærte mennesker i utenforskap. Unge med selvlært digital kompetanse innenfor alt fra interaktiv design, 3D-modellering og animasjon til spillutvikling, AR&VR og filmproduksjon.

Vi ser etter digitale talenter, er det deg vi ser etter?

Har du bruk for digital kompetanse i din bedrift eller organisasjon?

Les mer om GaiaVesterålen
Nyhetssaker om GaiaTalent