Gaiavesterålen

fordi verden

er i forandring.

Gaia Vesterålen er en forsknings- og teknologisatsing som har som mål å skape mer miljøvennlige og bærekraftige lokalsamfunn.

Hva er gaiavesterålen?

GAIA Vesterålen er Museum Nords forsknings- og innovasjonssatsing som har som mål å skape mer bærekraftige og miljøvennlige lokalsamfunn. Initiativet springer ut fra et akutt behov for å svare på barns uttrykte bekymring for framtida; både sin egen og jordas framtid. Utgangspunktet er naturen og forholdet vi har til hverandre. I fortid, nåtid og framtid. 

Gaia betyr jord på gresk, og det er med bakgrunn i dette at vi har valgt vårt navn. Ikke bare er barn og unge en hovedmålgruppe for våre aktiviteter, men barn og unge er premissleverandører og deltakere i samskapingsprosesser i alle deler av satsingen.    

GAIA Vesterålen er et økosystem av parter bestående av over 100 direkte partnerskap lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

“Det har levd mennesker før deg og det kommer noen etter. Hva vil du skal skje på din vakt? ”

— GAIA Vesterålen

Prosjektene i gaiavesterålen

Sentralt i GAIA Vesterålen står forskningssamarbeid, arbeid mot utenforskap, samt fokus på miljø og bærekraft.

Satsingen rommer flere ulike prosjekter, deriblant forskningsprosjekt GAIA Vesterålen IPN gjennom Norges forskningsråd,  GAIA Talent som adresserer utenforskap blant unge, klimatilpasnings-prosjektet RESIST gjennom Horizon Europe-programmet, samt det EU-finansierte forskningsprosjektet Circular Boost som går ut på sirkulære byggeprosesser og gjenbruk av betong.

  • Behov for grønn omstilling

  • Behov for digital innovasjon

  • Behov for samskapingsarenaer for barn og unge

  • Behov for tiltak mot ungt utenforskap

  • Behov for attraktive lokalsamfunn

  • Behov for tiltak mot fraflytting i nord

Vi har alltid levd av og med naturen, og det må vi sørge for at vi kan gjøre i framtiden også. Fordi verden er i forandring.

Dette ønsker vi å gjøre noe med gjennom å bygge lokalsamfunnets økosystem.

Jente lener seg over kart.

les mer om de ulike gaia-prosjektene

GaiaVesterålen IPN

Forskningsprosjektet GAIA Vesterålen IPN er et miljø- og historieprosjekt der innovasjon, forskning og teknologisk utvikling spiller sentrale roller.

GaiaVesterålens helsirkulære museum

Et landemerke bygget på resirkulert betong, gjenbruk og utrangerte containere fra fiskerinæringen. Bygget er designet for fullstendig sirkularitet og vil være klimanøytralt både i bygg og drift.

GaiaTalent

GAIA Talent er et tiltak mot utenforskap blant unge. Utenforskap er en av de største utfordringene i samfunnet – nasjonalt og regionalt.

GAIA: RESIST-Prosjektet

RESIST-prosjektet i GAIA Vesterålen handler om klimatilpasning med utgangspunkt i ulike regioner i Europa.

GAIA: Circular Boost- Prosjektet

Et EU-finansiert forskningsprosjekt på sirkulære byggeprosesser og gjenbruk av betong med totalt 28 internasjonale partnere. Prosjektet er finansiert med 13 millioner kroner.

GAIA Miljøkontrakten

Miljøkontrakten er FNs bærekraftsmål omsatt til konkrete og enkle tiltak som har en målbar effekt på naturen og miljøet i Vesterålen.

GaiaDrøv

GaiaDrøv er et formidlingskonsept om sauens betydning i arktiske strøk, med fokus på Vesterålen og Nord-Norge. Målgruppen er først og fremst barn og unge i alderen 6-18 år. Hensikten er å skape interesse for landbruket, samt bidra til økt rekruttering.

GAIA Arctic Summit 2024

GAIA Arctic Summit 2024 is an international conference on climate change, with a main focus on the ocean and the imperative task of building climate-resilient local communities in the Arctic.