Living on the edge

Living on the Edge-prosjektet skal se på økologiske skift i Nord-Atlanteren over tid. For å finne ut mer om artene som lever i havet, må vi se på land, i våre arkiver og museer for å finne fiskeriarkiv, gjenstander og referanser i landskapet.

Living on the Edge er et forprosjekt som er finansiert av Northern Periphery and Arctic programme.

Hvis du er en kulturinstitusjon eller havforskningsinstitutt og er interessert i et fullprosjekt, ta gjerne kontakt! Vi kommer også til å kontakte lokale «living on the edge» om de kan fortelle oss mer.

Prosjektpartnere: Museum Nord, Universitetet i Tromsø, Trinity College Dublin, Stefansson Arctic Institute.

Partnermøte i Vesterålen og Lofoten

I mars 2022 besøkte vi Vesterålen og Lofoten. Vi reiste med gjestene våre – marinøkologer fra Island, Irland og Norge – fra Melbu til Storvågan og Borg for å hente innspill og analyser som kan videreutvikles i et internasjonalt prosjekt, hvor det skal dokumenteres økologiske endringer i Nord-Atlanteren over tid. 

Første stopp på partnermøtet var Neptun Sildoljefabrikk.
På Melbo Hovedgård fikk vi se på museumsgjenstander.
Arthur Johansen fascinerte oss med rikholdige historier fra livet langs kysten.
På Lofotmuseet studerte vi fiskeriarkiver nærmere.
Mens på Lofotakvariet fikk vi se fisk og andre arter i levende livet!
På Lofotr Vikingmuseum tok Marion Fjelde Larsen og Geir Are Johansen oss med til livet og tradisjoner i vikingtiden.

Det var spennende å analysere om Museum Nords samlinger – bygninger, kunst, arkiver, gjenstander, muntlige historier – og vår faglige kompetanse kan gi oss ny kunnskap om forandringer i havet, som marinøkologer kaller regimeskift (‘regime shifts’).

Nyhetssaker om Living on the Edge

Living on the Edge forprosjekt

Forprosjektet Living on the Edge går snart mot slutten. Er du en kulturinstutisjon eller havforskningsinstitutt og er interessert i et fullprosjekt – ta gjerne kontakt!