PhD-prosjekt: Kulturhistorisk museumsformidling og lokasjonsbaserte medier

Sammendrag

I arkeologisk baserte museer oppstår det ofte en motsetning mellom de originale gjenstandene og omgivelsene de er funnet i. Artefaktene fjernes fra sine opprinnelige kontekster og plasseres i en ny sammenheng på museet. Slik mister den opprinnelige omgivelsen sine originale gjenstander, og de originale gjenstandene befinner seg i en ny, rekontekstualisert situasjon. Lokasjonsbaserte medier/AR kan løse dette problemet ved flytte digitale kopier av gjenstanden tilbake i den opprinnelige konteksten og samtidig bringe de opprinnelige omgivelsene inn i museumsrommet, til gjenstandenes nærhet.

Ved Lofotr Vikingmuseum på Borg i Lofoten er funnkontekst og gjenstander også atskilt. Og flere av de arkeologiske strukturene i terrenget omkring er ikke lengre synlige. Besøkende har derfor problemer med å forstå den kulturelle og historiske betydningen av kulturlandskapet og dets forhold til gjenstandene i utstillingene. Dette er en generell utfordring som gjelder svært mange arkeologiske og kulturhistoriske museer. 

I ph.d.–prosjektet skal jeg undersøke hvordan utstillinger kan komplementeres med digitale formidlingsformer for å bedre kunnskapsformidlingen. Med bruk av lokasjonsbaserte medier generelt og Augmented Reality (AR), ønsker jeg å avklare hvordan landskap, faste kulturminner og gjenstander, kan knyttes sammen på en mer forståelig måte. En slik bruk av AR, i både utstilling og terreng, vil også skape forståelse for tidsaspektet i et kulturlandskap, hvordan objekter og aktivitet hører hjemme i ulike perioder.

Ta kontakt

Portrett av ei dame

Elin Tinuviel Torbergsen

Doktorgradsstipendiat

Se mer:

Liker du Assassin’s Creed Valhalla eller Vikings?

Da bør du få med deg dette prosjektet! Ved å gjenskape vikingtids- og middelaldergårdene på Lofotr Vikingmuseum kan vi vise en annen historiefortelling.