SKREI Research Center

SKREI Research Center (SRC) er et treårig prosjekt for å skape en infrastruktur som koordinerer internasjonal, tverrfaglig forskning og kunnskap rundt temaer knyttet til den arktiske torsk.

Som en del av i Museum Nords virksomhet tilknyttet SKREI-utviklingen, vil denne nye modellen for forskning på museer være til fordel for både publikum og interesserte aktører, som universiteter, de nasjonale museumsnettverkene, kulturorganisasjoner, turistnæringer, fiskeri, kunstnere og politikere.

SKREI Research Center gir Museum Nord impulser til ny forskning for å oppdatere og fremme formidlings strategiene. Det vil styrke Museum Nords forskningskompetanse og skape et eksemplarisk forskningssenter for museer (‘best practice’) som forbinder ulike felt og typer kunnskap.

Bakgrunn

Fra 2017-2020 ledet Museum Nord SKREI Convention-prosjektet. Finansiert av Creative Europe testet dette prosjektet ideen om en tverrfaglig, team basert, forskningsbasert læringsarena som koblet sammen kunstnere, forskere, fiskeri- og mat relatert næring samt publikum. Prosjektet gjorde dette i tre regioner i Ílhavo-regionen i Portugal, Veneto i Italia og Lofoten / Vesterålen i Norge.

Resultatene inkluderte et internasjonalt seminar, en publikasjon for interessenter, et kunnskapsarkiv og flere kunstner residenser. Aktiviteter skapte et voksende nettverk av mennesker som ønsket å følge og støtte dette arbeidet (Friends of SKREI). 

SKREI Convention var et forprosjekt for SRC for å teste ut tverrfaglige metoder og arbeidsmåter.

Ta kontakt

Portrett av en mann

Jonas Walsøe

Prosjektleder

Les mer om SKREI-prosjektet

SKREI

Et nytt nasjonalt museum og opplevelsessenter.

SKREI Convention

Skrei Convention was a project which re-imagined the historic trade routes of dried and salted codfish from the North of Norway to the Baltic Sea as far as Germany, the UK, Italy and Portugal.