PROSJEKTER

Museum Nord er ansvarlig for drift av de museene i Ofoten, Vesterålen og Lofoten som får driftsstøtte over Kulturdepartementets tilskuddsordning for museer. Vi arbeider kontinuerlig med forskning, samlingsarbeid og kunnskapsutvikling i våre museer og gjennom våre prosjekter. Vi er stolte over å presentere en rekke samfunnsaktuelle små og store prosjekter. 

Pågående prosjekter

Les mer om hva vi jobber med nå og planlegger framover:

SKREI

Et nytt nasjonalt museum og opplevelsessenter.

Mulighetsstudie Ofoten

Forprosjekt Ofoten ser på utvikling av museene i avdeling Ofoten i Museum Nord.

GaiaVesterålen

GaiaVesterålen er en forsknings- og teknologisatsing som har som mål å skape mer miljøvennlige og bærekraftige lokalsamfunn.

SKREI Research Center

SKREI Research Center (SRC) er et treårig prosjekt for å skape en infrastruktur som koordinerer internasjonal, tverrfaglig forskning og kunnskap rundt temaer knyttet til den arktiske torsken.

GaiaTalent

GaiaTalent er et tiltak mot utenforskap blant unge. Vi ønsker å koble digitale talenter i utenforskap med behovet for digital kompetanse i distriktene.

Living on the edge

Living on the Edge skal se på økologiske skift i Nord-Atlanteren over tid. Forprosjektet er finansiert av NPA.

PhD-prosjekt: Basisutstillinger

PhD-prosjekt: Basisutstillinger – i skvis mellom myndighetenes museumspolitiske føringer, ulike brukergrupper og tilvekst av forskning.

El. 12

El. 12 – en jernhest fra Ofotbanen

Fullførte prosjekter

Nedenfor finner du en oversikt over våre avsluttede prosjekter:

CINE

SEE THE PAST, IMAGINE THE FUTURE

Connected Culture and Natural Heritage in a Northern Environment

SKREI Convention

Skrei Convention was a project which re-imagined the historic trade routes of dried and salted codfish from the North of Norway to the Baltic Sea as far as Germany, the UK, Italy and Portugal.

Det nye Hurtigrutemuseet

Det nye Hurtigrutemuseet er vårt siste store prosjekt som er ferdigstilt. prosjekt. Museet åpnet for publikum 28. august 2021.

Melbuprosjektet

Tettstedet Melbu i Vesterålen gikk fra gård til by på svært kort tid. Bakgrunnen for dette er en utrolig industrihistorie. Rundt forrige århundreskifte ledet Chr. Fredriksen et løp som endte i en lang rekke industribedrifter, fra tekstil, såpe, fisk, dampskip – og mere til.