PROSJEKTER

Museum Nord er ansvarlig for drift av de museene i Ofoten, Vesterålen og Lofoten som får driftsstøtte over Kulturdepartementets tilskuddsordning for museer. Vi arbeider kontinuerlig med forskning, samlingsarbeid og kunnskapsutvikling i våre museer og gjennom våre prosjekter. Vi er stolte over å presentere en rekke samfunnsaktuelle små og store prosjekter. 

Pågående prosjekter

Les mer om hva vi jobber med nå og planlegger framover:

SKREI

SKREI blir et senter for kunnskap og opplevelser knyttet til Lofotfisket og Norges viktigste fisk. SKREI strekker seg utenfor rammene til et tradisjonelt museum.

Gaiavesterålen

Gaia Vesterålen er en forsknings- og teknologisatsing som har som mål å skape mer miljøvennlige og bærekraftige lokalsamfunn

SKREI Research Center

SKREI Research Center (SRC) er et treårig prosjekt for å skape en infrastruktur som koordinerer internasjonal, tverrfaglig forskning og kunnskap rundt temaer knyttet til den arktiske torsken.

PhD-prosjekt: Kulturhistorisk museumsformidling og lokasjonsbaserte medier

I ph.d.–prosjektet undersøkes det hvordan utstillinger kan komplementeres med digitale formidlingsformer for å bedre kunnskapsformidlingen.

CONVIVIUM

Horisont Europa-prosjektet CONVIVIUM adresserer bærekraftig mat og matkultur i Lofoten.

Culturality

Horizon Europe prosjektet «Culturality» adresserer kulturarv i rurale og perifere områder for å fremme kreativ turisme og bærekraft.

Arctic Europe tourism cluster

Målet med prosjektets Arctic Europe Tourism Cluster (AETC) er å fornye arktisk turisme til en mer robust og regenerativ turisme.

NORA

Hvordan bidra til bærekraftig turisme, bygge miljøvennlige museum i fremtiden og få yngre generasjoner til å flytte til distriktene? Dette er noen av spørsmålene NORA-prosjektet ser på de neste tre årene.

Mulighetsstudie Ofoten

Forprosjekt Ofoten ser på utvikling av museene i avdeling Ofoten i Museum Nord.

EU-prosjekter

Museum Nord er med på 4 Horisont Europa prosjekter i dag.

Fullførte prosjekter

Nedenfor finner du en oversikt over våre avsluttede prosjekter:

Coastal Memory Fort

Coastal Memory Fort-prosjektet ser på hvordan gjenopprette Paimogofortet i Lourinhã i Portugal.

Living on the edge

Living on the Edge skal se på økologiske skift i Nord-Atlanteren over tid. Forprosjektet er finansiert av NPA.

El. 12

El. 12 – en jernhest fra Ofotbanen

CINE

SEE THE PAST, IMAGINE THE FUTURE

Connected Culture and Natural Heritage in a Northern Environment

SKREI Convention

Skrei Convention was a project which re-imagined the historic trade routes of dried and salted codfish from the North of Norway to the Baltic Sea as far as Germany, the UK, Italy and Portugal.

Det nye Hurtigrutemuseet

Det nye Hurtigrutemuseet er vårt siste store prosjekt som er ferdigstilt. prosjekt. Museet åpnet for publikum 28. august 2021.

Melbuprosjektet

Tettstedet Melbu i Vesterålen gikk fra gård til by på svært kort tid. Bakgrunnen for dette er en utrolig industrihistorie. Rundt forrige århundreskifte ledet Chr. Fredriksen et løp som endte i en lang rekke industribedrifter, fra tekstil, såpe, fisk, dampskip – og mere til.