Skoler og Barnehager

Våre museer har varierte og tilrettelagte aktiviteter og formidlingsopplegg til skoler og barnehager.

Oppleggene er tilpasset ulike alderstrinn fra barnehage, grunnskole til videregående skole. Noen museer har faste helårlige tilbud, mens andre varierer tilbudene ut i fra utstillinger og arrangementer som foregår på museene.

Museene er også en strek bidragsyter til produksjoner i Den kulturelle skolesekken.

Utforsk skole- og barnehageopplegg fra museene

Tilbud til barn og unge hos museene i Ofoten

Her finner du informasjon om hvilke tilbud museene i Ofoten har til barn og unge: museumsbesøk, geoturer, podkast, den kulturelle skolesekken.

Tilbud til barn og unge HOS MUSEENE i Vågan

Museum Nords avdeling i Vågan har fire museer: Lofoten Krigsminnemuseum, Lofotmuseet, Galleri Espolin og Lofotakvariet. Vi tar imot besøk ved alle anlegg og har anledning til å tilrettelegge for tilbud tilpasset barn og unge med lokalhistorisk tematikk etter behov.

Tilbud til barn og unge hos Bø Museum

Bø Museum tilbyr ulike aktiviteter og opplegg for barnehager og skoler. Her er en oversikt over tilbudene.

Tilbud til barn og unge hos Øksnes Museum

Øksnes Museum tar i mot barnehager og skoler gjennom året, og lager spesialtilpassede tilbud etter bestilling og behov.

Tilbud til barn og unge hos Melbo Hovedgård

Melbo Hovedgård er et skattekammer av historier og opplevelser både i museet og ute i hagen. Her finner du tilbud til barn og unge.

Ta kontakt med museene for mer informasjon og tilpassede tilbud. Kontaktinformasjon finner du her: