SKREI: Mange involverte parter

Når SKREI realiseres er det mange involverte parter. LPO arkitekter har ansvar for nybygget «Otolitten». Expology AB arbeider sammen med Museum Nord om innholdet i den store hovedutstillingen i Otolitten. Asplan Viak er landskapsarkitekt. Alle partene er svært velrennomerte.

Det er mange involverte parter i selve plan- og byggeprosessen for SKREI og vi er stolte over å ha fått så dyktige partnere med for å realisere SKREI. Arbeidet partene gjør ledes av Museum Nords prosjektleder for SKREI og utvalgte team.

LPO arkitekter

LPO arkitekter AS er et norsk arkitektfirma grunnlagt i 1983. Firmaet står bak et stort antall prosjekter, og har mottatt en rekke norske og internasjonale utmerkelser for sine arbeider. Oslo Spektrum og Nationaltheatret stasjon i Oslo er to av LPOs prosjekter mange har et forhold til. Firmaet var også lokal arkitekt for det nye Munchmuseet i Oslo, tegnet av Estudio Herreros. LPO har arbeidet mye med utstillinger og formidling, og laget blant annet Norges paviljong under verdensutstillingen i Sevilla i 1992. LPO har i dag over 100 ansatte, fordelt på kontorer i Oslo, Lillehammer og Longyearbyen på Svalbard.

Foyer, Otolitten.
Illustrasjon fra Otolitten. Dette bygget blir et viktig element i SKREI. Bygget skal blant annet romme en stor utstilling, kafé og magasiner. Illustrasjon: LPO arkitekter.
expology AB

Expology AB har gjennom 25 år utviklet utstillinger og arenaer for læring og opplevelser. Firmaet har en helhetlig tilnærming, som blant annet omfatter design, historiefortelling og medieproduksjon. Blant Expologys oppdragsgivere er Vasamuseet og Nationalmuseum i Stockholm, Nobel fredssenter og Munch Museet i Oslo, Sagastad vikingsenter og mange andre. For sitt arbeid med nye utstillinger i Spårvägsmuseets i Stockholm ble Expology i 2022 tildelt prisen for årets utstilling i Sverige, som gis til den utstillingen en fagjury mener har utviklet utstillingsmediet best. Expology har avdelinger i Oslo og Stockholm, og det er den svenske avdelingen som inngikk i LPOs konkurranse-team sammen med Asplan Viak, og nå arbeider med utstillinger for SKREI.

asplan viak

Asplan Viak er et rådgivende plan-, ingeniør- og arkitektfirma. Firmaet er et av Norges største, er ledende på sitt område, og har mer enn 1200 ansatte på over 30 kontorer spredt over hele landet. I SKREI har Asplan Viak ansvar for landskapsarkitekturen, og var sammen med Expology AB en del av LPOs team i konkurranseprosjektet for SKREI. Landskapsarkitekter fra Asplan Viak har bidratt i utviklingen av en mengde prosjekter, blant annet vinnerforslaget for torget og Bryggen i Bergen fra 2019.

Når SKREI realiseres krever det mange involverte parter i bygg og anlegg. I tillegg til de ovennevnte vil det etterhvert komme mange leverandører av tjenester. Museum Nords egne ansatte er selvsagt i høyeste grad medvirkende i arbeidet med å realisere SKREI.