SKREI er Norges viktigste fisk

SKREI er Norges viktigste fisk

Lofotfisket har satt dype spor i norsk kultur gjennom mange århundrer. Dette store vinterfisket etter skrei har hatt stor betydning for Norge. Mennesker fra hele landet strømmet hvert år til Lofoten for å delta i verdens største sesongbaserte fiskeri etter torsk. Tørrfisk var i mange hundre år landets viktigste eksportvare. Også i dag er Lofotfisket en stor næring. Det er rimelig å stille spørsmålet om skrei er Norges viktigste fisk?

Havområdene omkring Lofoten er noen av de mest næringsrike i verden. Dette har skapt grunnlaget for et naturfenomen av dimensjoner. Den arktiske torsken vokser opp i Barentshavet og legger herfra ut på den lange vandringen til Lofoten for å gyte. Klikk her for å lese mer om fisken skrei.

het romantikk i havet skaper livsgrunnlag på land

Tilreisende fiskere fra hele Norge strømmet til Lofoten for å delta i verdens største sesongbaserte fiskeri etter torsk; lofotfisket – det store vinterfisket etter skrei. Skreien var mat på bordet til utallige mennesker, både i Lofoten og langt utenfor øyriket. Fiskeriet ga nødvendige inntekter til fiskere og kjøpmenn og skapte store ringvirkninger. Fisken og fiskeriet ga grunnlag for forretningsforhold, naboskap, vennskap, kultur og tradisjoner. Mange vil være enige om vi sier at skrei er Norges viktigste fisk.

skrei skal løfte fram fortellingene

Det lange forholdet mellom mennesket og Norges viktigste fisk rommer mange overraskende og spennende fortellinger. SKREI skal løfte fram fortellingene om fisken, folket, kulturen, bærekraft, fortid og framtid. Historien om Norge er ikke komplett uten historien om lofotfisket og skreien.

SKREI består av Lofotmuseet, Lofotakvariet, Galleri Espolin og nybygget Otolitten. SKREI realiseres gjennom 2 etapper. Først bygger vi Otolitten. SKREI åpner i 2026. Her kan du lese mer om hele SKREI-prosjektet, tankene bak og realiseringen.

Illustrasjonen viser en skrei i sentrum. SKREI skal løfte fram fortellingene om lofotfisket. Skreien er nøkkelspilleren. Illustrasjon: LPO arkitekter.
SKREI skal løfte fram fortellingene om lofotfisket. Skreien er nøkkelspilleren. Illustrasjon: LPO arkitekter.