SKREI: økonomiske ringvirkninger

Det blir økonomiske ringvirkninger av SKREI. SKREI ønsker å oppnå 100.000 – 120.000 besøkende pr år. Menon Economics har gjennomført en økonomisk ringvirkningsanalyse. Når nedenstående legges til grunn vil SKREI medføre en forbruksvekst i regionen verdt 43,6 millioner kroner pr år:

 • 5 % av de besøkende til SKREI velger å feriere i regionen på grunn av SKREI
 • 30 % av de besøkende til SKREI kommer til å tilbringe 5 timer lengre i regionen som følge av besøk på SKREI
 • 65 % av de besøkende til SKREI forlenger ikke sitt totale opphold i regionen selv om de besøker SKREI

Dersom den prosentvise fordelingen som er lagt til grunn endres vil effekten endres.

Grunnlag for beregning av økonomisk verdiskaping

5% hadde valgt en annen destinasjon dersom SKREI ikke ble realisert. Dagsforbruk kr 1660 pr dag *, gjennomsnittlig oppholdstid 2,5 døgn.

30% blir 5 timer lengre i regionen og forbruker i gjennomsnitt kr 70 pr time *.

Omsetningen fra disse turistene gir grunnlag for verdiskapning og sysselsetting i følgende bransjer:

 • Varehandel
 • Transport
 • Servering
 • Overnatting
 • Opplevelser

Ringvirkningene beregnes til en anslått forbruksvekst i reiselivsnæringen i regionen Lofoten og Vesterålen på 43,6 millioner kroner

(*basert på Turistundersøkelsen for Nord-Norge 2018 (Innovasjon Norge) og en antatt fordeling på fritidsreisende og forretningsreisende på 85/15 samt at beløpet er KPI-justert til 2023-kroner)

øvrige ringvirkninger og verdiskaping

I tillegg til de direkte økonomiske ringvirkningene skaper SKREI også andre verdier (Menon Economics rapport side 11)

 • «SKREI vil bidra til økt bevissthet og kunnskap om fiskets betydning for Norge.»
 • «SKREI bidrar til et bredere aktivitetstilbud i regionen» (det meste av turismen i Lofoten og Vesterålen er i dag knyttet til naturbaserte aktiviteter).
 • «SKREI, med sin nærhet til Svolvær og moderne og egnede lokaler, vil kunne styrke regionen som kurs- og konferanselokasjon».
 • «Man kan anta at SKREI vil være positivt for reiselivsmerkevaren (Lofoten, vår anmerkning) og for sjømatnæringen. SKREI blir væruavhengig.»

Det blir økonomiske ringvirkninger av SKREI. Du kan lese hele rapporten her.