SKREI: Otolitten

Nybygget i skrei

Otolitten er nybygget i SKREI. Det praktfulle bygget blir det som møter deg ved ankomsten til Storvågan og opplevelsene her. SKREI består av Lofotmuseet, Galleri Espolin, Lofotakvariet og nybygget Otolitten. Tilsammen forteller disse stedene historien om lofotfisket – sett fra ulike perspektiver. Du vil møte lofotfiskets historie, nåtid og framtid gjennom utstillinger, kunst, kulturhistoriske bygg og objekter og få se livet under vann.

Otolitten blir på 5000 m2. Her møter du historien gjennom den store hovedutstillingen. Den har vekt på fisken og folket, både i fortid og nåtid. I den store fortellingen om lofotfisket er det også naturlig å dra inn havet, økologi, biologi, kunst og kultur. Det blir også framskriving av mulige framtidige scenarier. SKREI gir deg kunnskap om fortid og framtid og muligheten til å reflektere over det du lærer.

Faste og skiftende utstillinger, Kafé og magasin

Otolitten som er nybygget i SKREI (etappe 1) vil også gi arealer for skiftende utstillinger og arrangementer, inneholde Museum Nords relevante samlinger (arkiv/magasin) som del av senterets kunnskapsbasis, kontorer og publikumstilbud som kafé.

Foyer, Otolitten.
Illustrasjon fra Otolitten. Dette bygget blir et viktig element i SKREI. Bygget skal blant annet romme en stor utstilling, kafé og magasiner. Illustrasjon: LPO arkitekter.
Prisvinnende arkitekt

Otolitten er tegnet av LPO arkitekter, som vant arkitektkonkurransen sammen med Asplan Viak og Expology AB. Avtalen mellom Museum Nord og LPO ble signert i desember i 2022. Otolitten er inspirert av torskens ørestein – otolitten, både i form og funksjon.

SKREI er otolitten, lofotakvariet, Galleri espolin, lofotmuseet og områdets kulturminner

Som gjest kan du besøke hele SKREI – eller bare Otolitten om du vil. Otolitten skal være i samspill for de eksisterende anleggene som Museum Nord driver: LofotakvarietGalleri Espolin og Lofotmuseet. Disse skal videreutvikles (etappe 2 i SKREI-prosjektet) i samspill med kulturlandskapet som omgir dem. Summen av Otolitten, Lofotmuseet, Galleri Espolin og Lofotakvariet skal gi besøkende kunnskap og opplevelser fra ulike perspektiv. Dette er SKREI.

Vågakallen og SKREI
Otolitten ligger vakkert i terrenget med utsikt mot Vågakallen. Illustrasjon: LPO arkitekter