Styret

Museum Nords øverste organ er styret. Det består av ni personer som representerer de tre ulike regionene, temamuseene, akademiske miljø, de ansatte og Nordland fylkeskommune.

Museum Nord – styret 2022–2023

Temamuseene
Styreleder: Randi Melgaard, Narvik
Varamedlem: Oddny T. Olsen, Vestvågøy
Styremedlem: Søren Fredrik Voie, Vestvågøy
Varamedlem: Lars Stenvik, Trondheim

Region Vesterålen
Styremedlem: Hilde J. Hansen, Øksnes
Varamedlem: Daniel Sowe, Hadsel

Region Ofoten
Styremedlem: Marianne Ingvill Thomassen, Narvik
Varamedlem: Ann-Hege Lund, Narvik

Region Lofoten
Styremedlem: Børge Larsen, Henningsvær
Varamedlem: Lena Hamnes, Svolvær

Kompetansemiljø
Styremedlem: Stephen Wickler, Tromsø
Varamedlem: Keth Lind, Tromsø

Nordland fylkeskommune
Styremedlem: Svein Spjelkavik, Andøy
Varamedlem: Jørun Drevland, Sortland

Ansattes representanter
Styremedlem: Malin Overholth
Varamedlem: Terje Bøe
Styremedlem: Julie Sæther
Varamedlem: Jitse Buitink

For nærmere informasjon, vennligst kontakt administrasjonen i Museum Nord

Museum Nord Logo

Vedtekter

Vedtekter

Protokoller vil bli lagt ut så snart styret har godkjent disse.

Museum Nord Logo

Styremøte 2022

23.02.2022

Innkalling
Museum Nord Logo

Styremøte 2022

23.02.2022

Protokoll
Museum Nord Logo

Styremøte 2022

23.–24.03.2022

Innkalling
Museum Nord Logo

Styremøte 2022

19.05.2022

Innkalling
Museum Nord Logo

Styremøte 2022

19.05.2022

Protokoll