Tilgjengelighetserklæring

Museum Nord jobber kontinuerlig for å forbedre våre digitale plattformer slik at de er tilgjengelig for alle.

Vi følger retningslinjer for Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Tilgjengelighetserklæringen gjelder ikke for underdomener.

Status for museumnord.no

Per 24. januar 2023, lenke til tilgjengelighetserklæringen fra uutilsynet.no:

https://uustatus.no/nb/erklaringer/publisert/aaf62bfa-7201-49c9-8945-7b56b4fc333d

Fra rapporten:

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 4 av 47 krav i regelverket.

Arbeid med universell utforming av ikt

Museum Nord jobber kontinuerlig for å forbedre våre digitale plattformer slik at det er tilgjengelig for alle. Det digitale er et viktig element for oss både som supplement og digitale versjoner av fysiske utstillinger, og utadrettet virksomhet og kommunikasjon med gjester.

Universell utforming og tilgjengelighet er en del av våre strategiske planer, og er høyt prioritert siden vi fortsatt har en vei å gå for å gjøre våre tilbud tilpasset alle.

Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har tilbakemeldinger og andre forbedringsforslag til vår nettside. Send en epost til post@museumnord.no