Opplevelser >

Ekspedert

 Lytt og lær mer om historien til Narvik-regionen gjennom vår podkast “Ekspedert”. Søk opp “Ekspedert” der du finner podkaster eller lytt hos Soundcloud:

Ekspedert på youtube

Noen podkastepisoder lager vi youtubevideoer av. Et eksempel finner du her:

Redaksjonen

Redaksjonen består av Jon Framnes, Ida Fossli og Trond Blomlie. Alle tre figurerer som programledere, og Ida er produsent.