Opplevelser >

El. 12

Visste du at Narvik Museum har et eget elektrisk malmlok? Det er helt sant! Loket heter El 12 og består av to seksjoner 2119 og 2120, og har vært i museets eie siden 1992. Men før det har lokene fraktet mange tonn med jernmalm på Ofotbanen.  

For å kunne frakte malm fra gruvene i Kiruna til Narvik havn trengte NSB stadig kraftigere lok. Markedet etterspurte mer jernmalm til sin produksjon av stål og lastene ble stadig tyngre. I begynnelsen av 1950-årene kjøpte NSB åtte nye lok fra Motala i Sverige. Lokene ble satt opp parvis, to og to lok sammen. De nye lokomotivene hadde sterkere motorer, og hver seksjon hadde elektriske motorer med effekt på 2395 kW (3260 hk)! 

Museets planer for lokene er å flytte de opp i Administrasjonsveien 3 slik at de blir tilgjengelig for publikum, og i den sammenheng etablere et escape room i den ene seksjonen mens den andre blir bevart slik den var da El 12 ble hensatt.