Opplevelser >

EvoCave

EvoCave er et forskningsprosjekt som utforsker grottene i Kjøpsvik, for å finne ut hva grottesystemene skjuler av tidligere liv og historie.

Prosjektets mål er å undersøke 122 000 år med faunamangfold på høye breddegrader ved å bruke paleozoologi, arkeologi, paleoøkologi og gammelt DNA.

Kalksteinsgrottene i Kjøpsvik er unike i verdenssammenheng, med et av få steder i Norden med så gamle spor. For 30 år siden fant huleforsker Stein-Erik Lauritzen beinrester fra isbjørn i grottesytemet som er minst 70 000 år gamle. I tillegg er det gjort funn av beinmaterialer fra ulv, sel, spissmus, torsk og lomvi. EvoCave plukker opp tråden, og startet med utgravninger i Kjøpsvik i 2021.

Gruppefoto
Feltgruppen i 2021 i Kjøpsvik. Foto: Trond Lødøen

Følg prosjektet og feltbloggen her.

Besøk Kjøpsvik Museum

Kjøpsvik Museum

Den unike gruve- og industrihistorien, grottefunn, fiskerbondekultur og husholdning, krigshistorie og skolevesen.