Opplevelser >

FROM SHADOWS TO BEACONS

From Shadows to Beacons «–Å søke seg fra mørket til lys«

I denne kunstutstillingen utforsker ni kunstnere lysets tidløse kilde og kraft, inspirert av Frensel-fyrlinse.

-Ni norske og internasjonale kunstnere har blitt invitert i dette kunstprosjektet til å gestalte lysets tidløse kraft, med fyrlinsen i fokus som en rød tråd gjennom utstillingen. Hver kunstner har med ulike materialer og medier som lys, lys, foto og skulptur funnet sin unike form. Gjennom individuelle refleksjoner på linsens rolle som en navigerende kilde i mørket, det mytologiske landskapet i nord, havets kraft og kystens lydlige landskap, gir man betrakteren muligheten til å oppleve lysets skiftende natur og dets påvirkning på sansene. Kunstnerne bidrar til dette prosjektet med sine perspektiver og metoder gjennom denne nære tilknytningen til naturen som de viser i sine kunstnerskap. Gjennom kunstnernes verk blir fyrlykten et prisme for å lese kysten.

kurator Emma Gunnarsson, Nordkappmuseet.
«From Shadows to Beacons» i Galleri Espolin 2.03.–26.05.2024

Utstillingen From Shadows to Beacons presenterer verk av kunstnerne Øystein Lønvik, Ina Otzko, Michal Siarek, Tine Surel Lange, Mike McCormick, Cathinka Mæhlum, Jasen Nelson, Alinta Kiri og Emma Gunnarsson. Alle kunstnerne besøkte Slettnes fyr i starten av prosjektet for å få inn historien og inntrykkene fra fyret på Slettnes. Slettnes fyr er verdens nordligste fastlandsfyr. Gjennom ulike kunstformer som lys, lyd, fotografi, video og skulptur gir kunstnerne betrakteren muligheten til å oppleve og reflektere over lysets skiftende natur, og dets påvirkning på våre sanser.

Fotografen Michal Siarek viser blant annet fotografier tatt ved Slettnes fyr i Gamvik, verdens nordligste fastlandsfyr i serien Peak of Eternal Light. De tre verkene «Lys fenomen #-regnbue på snøen», «Ottar Olsen, den siste fyrvokteren på Slettnes fyr», og «Slettnes fyr #1» er fra hans kunstneropphold i Gamvik i 2020-21. 

Kunstutstillingen arrangeres av Kystverkmusea i forbindelse med 200-års jubileet for oppfinnelsen av Fresnel-fyrlinse. I 2023 var det 200 år siden den første fyrlinsa ble satt i drift. Franskmannen Auguste Fresnell (1788–1827) oppfant en ny linsetype, som derfor fikk navnet fresnellinse. Den første fyrlinsa ble satt inn i det ikoniske fyret Le Cordouan i Frankrike i 1823.  Fresnels fyrlinser revolusjonerte sikkerheten til sjøs og har reddet tusener av liv. 

Ved å vinkle linsedelene inn mot et fokusområde kunne man nå lage linser som bestod av mindre gods men likevel fungerte som en konkav linse. Det ga lettere vekt og lufting som var nyttig i fyrene. Linsa samler lyset fra kilden inni og sender det ut i en konsentrert stråle. Det gir mye lengre rekkevidde på lyset og man kan se det langt til havs. Det har gjort det mulig å navigere trygt i mørket.

Utstillingen ble produsert av Nordkappmuseet, ved kurator Emma Gunnarsson, og ble først vist på Nordkapp. Fra 2.mars til 26.mai vises utstillingen i Lofoten på Galleri Espolin. Etter utstillingen har vært vist i Kabelvåg, skal den videre til andre museer som også er en del av Kystverkmusea, – neste stopp er Lindesnes.

Kystverkmusea, som er Kystverkets etatsmuseum, ble etablert i 2008. Lindesnes fyrmuseum, Jærmuseet, VITI, Museum Nord og Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark utgjør museet. Museum Nord representerer region Nordland i Kystverkmusea.